Ý cầu nguyện chung: Cầu cho nạn bạo hành phụ nữ Xin cho xã hội biết bảo vệ các phụ…
Ý truyền giáo: Cầu cho tình huynh đệ nhân loại. Xin Chúa ban cho chúng ta được sống trọn vẹn…
QUY CHẾ HUẤN LUYỆN Đã được Đức giám mục đặc trách Ủy ban Giới trẻ và Thiếu nhi chính thứ…
Cha Giuse Phạm Đức Tuấn - TGP Sài Gòn là Tổng Tuyên Úy PT TNTT Việt Nam. -------------------------------------------------------------------------------------------- Cuộc gặp…
Dự án trung tâm sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể, phục vụ cho nhu cầu Mục Vụ của giáo phận.…
NGÀY 1/11- LỄ KÍNH CÁC THÁNH NAM NỮ. "Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được,…
I/ SƠ LƯỢC VỀ MẬT THƯ: Định nghĩa: Mật thư là một văn bản chứa đựng một thông tin hay…
 HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ỦY BAN GIỚI TRẺ VÀ THIẾU NHI NỘI QUI THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT…
Khi bé còn nhỏ, bạn luôn chăm chút kỹ lưỡng cho con từ miếng ăn, giấc ngủ đến chuyện học…