Lều Làm Tông Đồ

Teresita Castillo de Diego là một bé gái 10 tuổi vừa mới qua đời ngày 7/3/2021 tại Tây Ban Nha,…
Con đã và đang thực thi sứ vụ bác ái trong mùa Chay. Đây là tình cảm, tấm lòng và…