Lều Hy Sinh

Một trong những hình ảnh thánh thiện nhất về đời sống Kitô có lẽ là hình ảnh của những người…
Một tác giả nọ đã kể lại một câu chuyện ngụ ngôn về con lừa, con rùa và một con…
Trong hành trình tạo dựng một cuộc đời có ý nghĩa, nếu bạn lỡ coi thường một trong 10 điều…