Đố Vui Các Thánh

Thursday, Mar 25 3148

NGÀY 1/11- LỄ KÍNH CÁC THÁNH NAM NỮ.

"Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng

. Họ đứng trước ngai vàng và trước mặt Con Chiên, mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô rằng: "Kính lạy Thiên Chúa chúng tôi, Đấng ngự trên ngai vàng, và Con Chiên".(Kh 7, 2-4, 9-14)

Nhân dịp lễ các Thánh Nam Nữ, chúng ta cùng Tham gia  tìm hiểu về các Thánh qua 50 câu hỏi đố vui dưới đây (của thầy Nguyễn Đình Diễn).

Ban Truyền Thông Liên Đoàn.

 

Last modified on Saturday, 24 April 2021 08:38
AdminTNTT

Ban Truyền Thông Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam

www.tntt.vn