TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09/05/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Trong ngày Chúa Nhật thứ VI Mùa Phục Sinh,…
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02/05/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con bắt đầu sống ngày Chúa Nhật…
Ý cầu nguyện chung: Cầu cho thế giới tài chính. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người liều mạng…