Tổng Liên Đoàn

Tổng Liên Đoàn (3)

Ngày 22/03/2021, tại Giáo xứ Phước Thiện- Giáo Phận Nha Trang đã diễn ra cuộc họp Ban lãnh đạo Thiếu…
Cha Giuse Phạm Đức Tuấn - TGP Sài Gòn là Tổng Tuyên Úy PT TNTT Việt Nam. -------------------------------------------------------------------------------------------- Cuộc gặp…
Ban Điều hành Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam kêu gọi các Xứ đoàn TNTT trên toàn quốc, ngoài việc…