Cử điệu: Con Hát Dâng Mẹ

Video Vũ Điệu: Lên Đường Với Đức Kitô

 

 

Cử điệu bài Hừng Đông Vươn Lên

 

NGHIÊM TẬP

Nghiêm tập là một trong những bài khoá thực hành quan trọng mà Phong trào sử dụng phối hợp với Phương pháp hàng đội, nghệ thuật chỉ huy... Nghiêm tập còn là cách rèn kỷ luật, tư cách, tác phong... cho người Thiếu Nhi. Cần thực hiện thống nhất từ trên xuống dưới và được lặp đi lặp lại cho quen.

Là một người Huynh trưởng,


…Sẽ nghe qua 1️⃣0️⃣0️⃣1️⃣ câu nói ngây ngô “khó đỡ” của các em thiếu nhi nhà mình
…Sẽ chứng kiến vô số những tình huống “dở khóc dở cười” ? khi mang chiếc khăn Phụng sự
… Sẽ có cả những thao thức, rung cảm chẳng biết tỏ cùng ai…

 

QUY CHẾ HUẤN LUYỆN

Đã được Đức giám mục đặc trách Ủy ban Giới trẻ và Thiếu nhi chính thứ phê chuẩn ngày 21.4.2019

NGÀY 1/11- LỄ KÍNH CÁC THÁNH NAM NỮ.

"Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng

Page 1 of 2