Ý Cầu Nguyện Trong Tháng

Ý Cầu Nguyện Trong Tháng (13)

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 10.2022 Ý truyền giáo - Cầu cho Giáo Hội cởi mở với…
Ý truyền giáo: Cầu cho các giáo lý viên. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo lý viên, sẵn…
Ý cầu nguyện chung: Cầu cho những người đang bị trầm cảm. Xin cho những người đang bị trầm cảm…
Ý truyền giáo: Cầu cho các nhà truyền giáo. Xin cho những ai đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy,…
Ý cầu nguyện chung: Một nếp sống thân thiện với môi trường. Xin cho mỗi người biết can đảm chọn…
Ý truyền giáo: Cầu cho Hội Thánh. Xin cho Hội Thánh nhận lãnh từ Chúa Thánh Thần ân sủng và…
Ý cầu nguyện chung: Cầu cho tình bằng hữu xã hội. Trong các cuộc xung đột về xã hội, kinh…
Ý truyền giáo: Cầu cho vẻ đẹp của hôn nhân. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bạn trẻ đang…
Ý cầu nguyện chung: Cầu cho thế giới tài chính. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người liều mạng…
Ý cầu nguyện chung: Cầu cho các quyền căn bản được tôn trọng trên toàn thế giới. Chúng ta hãy…