Lễ Khai Mạc Đại Hội Huynh Trưởng kỉ niệm 20 năm Tái lập TNTT-TGP Sài Gòn
1. Câu Lời Chúa chủ đề: “Hãy để trẻ em đến với Thầy” (Lc 18,16) là câu Lời Chúa chủ…
TỔNG GIÁO PHẬN SÀIGÒN THIẾU NHI THÁNH THỂ LIÊN ĐOÀN ANRÊ PHÚ YÊN THƯ NGỎ CHIẾN DỊCH XÂY DỰNG ĐẤT…
 TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN ⏰ NGÀY 16/01/2022 ⏰
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 10.2022 Ý truyền giáo - Cầu cho Giáo Hội cởi mở với…
Page 1 of 10