Xứ Đoàn

Xứ Đoàn (2)

Xin giới thiệu một số hình ảnh Hội Chợ Xuân của Xứ Đoàn Ane Lê Thị Thành - Giáo xứ…
Các bạn Thiếu Nhi Thánh Thể 05 Ngành đã chuẩn bị đón tết tới đâu rồi? Hãy cùng các bạn…