×

Notice

Simple Image Gallery Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

Hội Chợ Xuân - Xứ Đoàn Anê Lê Thị Thành - Gx. Nhân Hòa

Wednesday, Mar 24 453

Xin giới thiệu một số hình ảnh Hội Chợ Xuân của Xứ Đoàn Ane Lê Thị Thành - Giáo xứ Nhân Hòa. Các Xứ Đoàn có tổ chức Hội Chợ Xuân xin gửi hình ảnh về cho Admin để đăng nhé: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ân ái.

{gallery}nhanhoa{/gallery}

AdminTNTT

Ban Truyền Thông Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam

www.tntt.vn