Mạng Lưới Cầu Nguyện Đức Thánh Cha

CÙNG ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICO CẦU NGUYỆN
Ngày 24/03/2021
 
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
 
Lạy Cha, con biết ơn sự mới mẻ của ngày mới bằng cách dâng cuộc đời con cho Chúa Giê-su để cộng tác với sứ mạng lòng thương xót của Ngài đối với thế giới. “Đức Giê-su trả lời: “Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. Vậy, nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do (Ga 8, 34-36). Chúa Giê-su, con Thiên Chúa làm người, đã giải thoát chúng con. Chính chúng con đã vụng về chọn chế độ nô lệ và không chấp nhận sự hòa giải mà Ngài dành cho chúng con. Điều gì đã ngăn cản con chấp nhận sự tha thứ của Thiên Chúa ? Lạy Cha xin hãy dạy con biết đón nhận. Lạy Cha chúng con…..
WITH JESUS IN THE MORNING
Be grateful for the newness of the new day by offering your life to Jesus to collaborate with his mission of compassion for the world. “I assure you that whoever sins is a slave; and the slave does not always stay in the house, while the son always stays. Therefore, if the Son gives them freedom, they will be really free." (John 8:34-36). Jesus, the Son of God made man, has already freed us. It is we who clumsily choose slavery and do not accept the reconciliation He offers us. What prevents you from accepting God's forgiveness? Ask for the grace of acceptance. Our Father...
 
— ∞ + ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Con dành chút thời gian và đặt mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa, là Đấng cư ngụ và duy trì cuộc sống của con. Con nhận thức về sự hiện diện của Người. "Lòng thương xót cũng có khuôn mặt của sự an ủi. Lòng thương xót của Thiên Chúa cũng được biểu hiện trong sự thân tình, cảm xúc và sự nâng đỡ mà nhiều anh chị em dành cho chúng ta trong những lúc đau buồn và hoạn nạn ập đến" (ĐTC Phanxicô). Dọn mình để lãnh nhận bí tích Hòa Giải, bước thứ tư: con ý thức đầy đủ về lòng thương xót vô bờ bến của Chúa Cha. Con nài xin Thiên Chúa tha thứ những tội lỗi mà con đã phạm.
 
WITH JESUS DURING A DAY
 
Take some time and seek to tune in to the presence of God that inhabits you and sustains your life. Appreciate his presence. “Mercy also has the face of consolation. His mercy is also expressed in the closeness, affection and support that many brothers and sisters offer us when the days of sadness and affliction arrive” (Pope Francis). Preparing the Sacrament of forgiveness, step four: be fully aware of the infinite mercy of our Father God. Ask God our Lord for forgiveness of our mistakes committed.
 
— ∞ + ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
 
Con tìm kiếm sự thinh lặng để khép lại ngày hôm nay. Lúc này con nhìn vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong tất cả những sự diễn tả gần gũi mà con đã nhận được: một cái ôm, một nụ cười, hay một lời nói. Người nào, những hoàn cảnh nào hay điều gì đã nên nguyên do cho niềm vui, niềm hy vọng, sự đáp ứng và bình an cho con? Con tạ ơn về những điều đó! Thái độ yêu thương nào mà con đã có với những anh chị em con? Sự hiện diện của Thiên Chúa đến từ những cử chỉ cụ thể mà "cuộc sống mang lại". Con viết xuống những gì con khám phá được. Con có nghĩ đến việc đón nhận Bí tích tha tội hay chưa? Kính mừng Maria...
 
WITH JESUS IN THE NIGHT
 
Find a quiet space to close the day. Now look at God present in all the expressions of closeness that you received: a hug, a smile, or a word. What people, situations or things have been a reason for joy, hope, fulfillment, or peace for you? Be thankful for them! What attitudes of love have you had with your brothers and sisters? The face of the Lord comes through concrete gestures that "give life." Write down what you discover. Have you thought about approaching the Sacrament that opens you to Forgiveness? Hail Mary...
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

 

AdminTNTT

Ban Truyền Thông Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam

www.tntt.vn