Mừng lễ kính thánh Giuse - Đấng bảo trợ Giáo hội Việt Nam

Wednesday, Mar 24 724
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã công bố Năm Thánh Giuse, để kỷ niệm 150 năm ngày thánh nhân được công bố là người bảo trợ Giáo hội hoàn vũ.
Và hôm nay, 19/3 Lễ Thánh Giuse - Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria. Mừng bổn mạng của Quý Đức Cha, Quý Cha:
? Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng - Tổng Giám Mục TGP Sài Gòn
? Cha Giuse Phạm Đức Tuấn - Tuyên úy Liên đoàn
? Cha Giuse Vũ Minh Danh - Phó Tuyên úy Liên đoàn
? Cha Giuse Trần Viết Thái - Tuyên úy Ngành Chiên - Ấu
? Cha Giuse Phạm Hồng Thái - Tuyên úy Ngành Thiếu
 
Nguyện xin Thánh Cả Giuse luôn soi sáng và ban nhiều ơn lành cho Đức Tổng và các Cha Tuyên úy để các ngài vững bước trên con đường dẫn dắt đoàn chiên nước Chúa️.
Đồng thời, xin chúc mừng quý trưởng trong Ban Điều Hành Liên Đoàn và các Hiệp Đoàn đã nhận Thánh Cả Giuse làm gương sáng trong ngày bổn mạng hôm nay.
 
☀️ Trưởng Giuse Nguyễn Kim Long - Ủy viên quản lý & thủ kho Liên Đoàn
☀️ Trưởng Giuse Nguyễn Thế Khanh - Ủy viên truyền thông Liên Đoàn
☀️ Trưởng Giuse Đỗ Quốc Thái - Ủy viên ngành Nghĩa sĩ & Hiệp sĩ Liên Đoàn - BĐH Hiệp Đoàn Tân Định
☀️ Trưởng Giuse Phạm Cao Đại - Hiệp Đoàn Bình An
☀️ Trưởng Giuse Trần Hoàng Phong - Hiệp Đoàn Bình An
☀️ Trưởng Giuse Phạm Vũ Minh Tường - Hiệp Đoàn Bình An
☀️ Trưởng Giuse Nguyễn Minh Chuyên - Hiệp Đoàn Chí Hòa
☀️ Trưởng Giuse Trương Nguyễn Ngọc Thạch - Hiệp Đoàn Gò Vấp
☀️ Trưởng Giuse Vũ Đình Trung Tín - Hiệp Đoàn Gia Định
☀️ Trưởng Giuse Vũ Duy Linh - Hiệp Đoàn Hóc Môn
☀️ Trưởng Giuse Trần Nguyên Lam - Hiệp Đoàn Sài Gòn - Chợ Quán
☀️ Trưởng Giuse Đỗ Quốc Thái - Hiệp Đoàn Tân Định
☀️ Trưởng Giuse Phan Ngọc Châu - Hiệp Đoàn Tân Định
☀️ Trưởng Giuse Đặng Tài Lâm - Hiệp Đoàn Tân Sơn Nhì
☀️ Trưởng Giuse Trần Phạm Quốc Huy - Hiệp Đoàn Tân Sơn Nhì
☀️ Trưởng Giuse Trịnh Thiên Trung - Hiệp Đoàn Thủ Đức
☀️ Trưởng Giuse Nguyễn Hoàng Phúc - Hiệp Đoàn Thủ Đức
☀️ Trưởng Giuse Vũ Hoàng - Hiệp Đoàn Thủ Thiêm
☀️ Trưởng Giuse Đinh Xuân Giao - Hiệp Đoàn Xóm Chiếu
☀️ Trưởng Giuse Nguyễn Minh Hoàng - Hiệp Đoàn Xóm Mới
☀️ Trưởng Giuse Nguyễn Quốc Cường - Hiệp Đoàn Xóm Mới
 
Mừng Kính Thánh Cả Giuse - Mừng bổn mạng Quý Cha - Mừng bổn mạng Quý Trưởng trong BĐH các Hiệp Đoàn, Xứ Đoàn - Và mừng bổn mạng tất cả các Huynh trưởng nam và mọi người đang mang Thánh hiệu Giuse ️?️?️?
 
_____
 

 

Last modified on Wednesday, 24 March 2021 18:03
AdminTNTT

Ban Truyền Thông Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam

www.tntt.vn