Ý Cầu Nguyện Trong Tháng 05/2022

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 05.2022


Ý truyền giáo - Cầu cho giới trẻ sống trọn vẹn niềm tin


Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trẻ, là những người được mời gọi sống tròn đầy, xin cho họ nhìn thấy nơi cuộc đời của Đức Maria cách thức lắng nghe, tình thần phân định sâu xa, lòng can đảm bắt nguồn từ đức tin, và sự tận tụy phục vụ.

Last modified on Tuesday, 24 May 2022 00:25
AdminTNTT

Ban Truyền Thông Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam

www.tntt.vn