Teresita Castillo de Diego là một bé gái 10 tuổi vừa mới qua đời ngày 7/3/2021 tại Tây Ban Nha,…
Các môn đệ đến thưa với Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở…
Con đã và đang thực thi sứ vụ bác ái trong mùa Chay. Đây là tình cảm, tấm lòng và…
"Bằng cách mở lại các nhà thờ của chúng ta"; đó là câu trả lời của bà Catherine de aistre,…
Ý cầu nguyện Tháng 3 của Đức Giáo Hoàng Ý cầu nguyện Cầu cho các tín hữu siêng năng lãnh…
Page 9 of 9