20 năm

20 năm (1)

1. Câu Lời Chúa chủ đề: “Hãy để trẻ em đến với Thầy” (Lc 18,16) là câu Lời Chúa chủ…