KHAI MẠC KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN MÔSÊ IX

KHAI MẠC KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN MÔSÊ IX

 Vào lúc 14 g chủ nhật 19/12/2021, Liên đoàn Anrê Phú Yên đã chính thức khai mạc khoá Đào tạo Môsê IX tại giáo xứ Hạnh Thông Tây.

  Trước khi chào cờ, Sa mạc phó, Micae Ninh Đức Thành giới thiệu thành phần tham dự lễ khai mạc:

  • Cha Tổng tuyên úy phong trào TNTT  - Tuyên úy Liên Đoàn Anrê Phú Yên: Lm. Giuse Phạm Đức Tuấn
  • Cha  Sa mạc trưởng : Lm. Gioan Maria Vianney Chu Minh Tân
  • Cha  Tuyên úy đặc trách ngành Nghĩa: Lm. Giuse Maria Phạm Hồng Thái.
  • Ban điều hành và các trưởng đồng hành
  • Các Huấn luyện viên Môsê từ khóa  I đến khóa VIII

Cha Tổng tuyên úy biểu lộ niềm vui trước sự tham dự đông đảo của các học viên. Ngài khen ngợi lòng quảng đại và sự dấn thân thân tích cực của các huynh trưởng trong công tác giáo dục đức tin kitô giáo cho các thiếu nhi.

Trong câu chuyện dưới cờ, cha Sa mạc trưởng: Lm. Gioan Maria Vianney nhắc đến một tin vui mới: Ngày 11/5/2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tông thư dưới dạng Tự sắc, có tên “Antiquum ministerium” – Thừa tác vụ cổ kính, qua đó ngài chính thức thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên của giáo dân, vì nhu cầu khẩn thiết của việc loan báo Tin Mừng trong thế giới hiện nay. Ngài truyền rằng Bộ Phụng tự và kỷ luật Bí tích sẽ công bố trong thời gian ngắn Nghi thức Thiết lập thừa tác vụ này (số .

Cha GM Vianney ngỏ lời với các sa mạc sinh: Để chu toàn sứ vụ, các Huynh trưởng cần đào luyện và tự đào luyện hơn để xứng đáng ơn gọi của mình.

Sau nghi thức chào cờ khai mạc khóa học, mọi người bước vào Thánh lễ tạ ơn với sự đồng tế của các Cha.

 Trong bài chia sẻ Tin Mừng, cha Giuse Maria mời gọi các bạn hãy có niềm tin vững mạnh như Đức Maria. Khi đáp Xin Vâng, Đức Maria đã hoàn toàn tín thác và vác lấy thánh giá hy sinh thực hiện những gì thánh ý Chúa truyền.

 Sự kiện Đức Bà đi viếng thăm bà Isave nói lên tình yêu giữa con người với nhau. Còn từ trời cao, Chúa Giêsu vì yêu nhân loại, đã nhập thể hy sinh cứu độ con người. Ngài là hiến tế, là hy tế. Chúa Giêsu được gọi là Môsê mới.

 Ngày xưa, Môsê, mặc dù đã thoái thác nhiều lần và gặp rất nhiều khó khăn vất vả nhưng ông đã hoàn tất việc đưa dân Itrael vào Đất Hứa. Hơn thế, Chúa Giêsu cứu loài người từ trần gian tội lỗi trở nên con cái tự do của Thiên Chúa. Cha nhắc các huynh trưởng khi tham gia sa mạc Môsê phải hiểu rõ và yêu mến hơn về Chúa Giêsu, yêu mến không chỉ vào nhà thờ, Rước lễ nhưng giống Chúa mọi sự mọi nơi mọi lúc. “Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà Thiên Chúa sống trong tôi.” (Gl 2,20).

 Sau thánh lễ, các Huynh trưởng chụp hình lưu niệm, nghỉ giải lao. Sau đó các bạn nhanh chóng vào bài khóa đầu tiên “Qui chế huấn luyện” do cha Tổng tuyên úy Giuse giảng khóa.