THÔNG BÁO ❤❤❤ LỄ KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN MÔSÊ IX

THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN ANRÊ PHÚ YÊN
 
 
THÔNG BÁO
LỄ KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN MÔSÊ IX  - 19/12/2021
 
 
I-MỤC ĐÍCH & THỜI GIAN :
Được sự cho phép của Cha Tổng Tuyên Úy Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam, Liên Đoàn Anrê Phú Yên-TGP Sài Gòn thông báo họp mặt các khóa sinh đạt điều kiện tham dự khóa Đào Tạo Huấn Luyện Viên Sơ Cấp Môsê IX để khai giảng Khóa Đào Tạo Huấn Luyện Viên Liên Đoàn Môsê IX.
Lễ khai giảng sẽ diễn ra vào lúc 13g30-17g00 Chúa Nhật 19/12/2021
Địa điểm: tại Giáo xứ Hạnh Thông Tây .
Danh sách Sa Mạc Sinh Môsê IX được đính kèm theo thông báo này. ?
 
II- NỘI DUNG LỄ KHAI GIẢNG:

          1-Khai mạc :

          2-Thánh Lễ khai giảng

          3-Bài khóa 1: Quy chế Huấn Luyện Viên - Cha Tuyên Úy Liên Đoàn

          4-Phổ biến Chương Trình Huấn Luyện.

                 -Thời gian đào tạo : Học kỳ 1, 2, 3. Phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả sau mỗi học kỳ và cuối khóa.

                 -Ý kiến của sa mạc sinh.

            5--Tổ chức lớp

            6- Họp riêng mỗi chi đoàn.

            7- Bế mạc.

            8- Ban Điều Hành và đại diện các chi đoàn họp đúc kết.

 III- LƯU Ý :

        *Ban Hành Chánh Khóa Môsê 9 kính xin Quý Trưởng bổ sung những giấy tờ còn thiếu :

            - Bản sao chứng chỉ Huynh Trưởng cấp 3  ( hoặc ít là đã hoàn tất phần lý thuyết giáo lý cấp 3 cùng phần thực hành của sa mạc Golgotha, và sẽ bổ sung sau Chứng Chỉ Huynh Trưởng cấp 3 )

              -04 tấm hình 3x4.

          *Mọi sự vắng mặt trong ngày họp mặt, không có lý do chính đáng và không xin phép trước ( với Sa Mạc Phó ), được xem như tự ý không tham gia khóa đào tạo.

Ngày 07/12/ 2021
Hợp thỉnh Cha Sa Mạc Trưởng                        Sa mạc phó
 
     (đã ký)                                                         (đã ký)
 
LM. Gioan M. Vianney Chu Minh Tân    Trưởng Micae Ninh Đức Thành
 

Danh Sách Trúng Tuyển