TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/05/2021

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hôm nay, con thức dậy cầu xin Chúa Thánh Thần đánh thức con. Không chỉ khỏi giấc ngủ, mà còn khỏi tất cả những cơn buồn ngủ trong tâm hồn đã cướp đi niềm vui của con. Phúc âm ngày lễ Ngũ Tuần nói: “Nói xong, Người thổi hơi  vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”(Ga 20,2) Con cầu xin Chúa Giê-su cũng thổi hơi vào con. Con cảm nhận xem trái tim con phản ứng thế nào với hơi thở này? Khao khát nào trỗi dậy trong con? Đâu là gợi hứng của hơi thở Ngài lên cách con nhìn về ngày sống? Con vui mừng biết ơn và cùng với Đức Maria, con xin dâng ngày này cho những ý định của Đức Giáo hoàng trong tháng này, cũng như để chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Thế giới 2023. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING

I wake up on this day asking the Spirit of the Lord to wake me up. Not just from sleep, but from all the spiritual drowsiness that robs me of joy. The Gospel of this day of Pentecost says: "Having said this, he breathed on them and said: Receive the Holy Spirit" (John 20: 22) I ask Jesus to breathe in me in the same way. How does the heart react to this breath? What desires arise within me? How does this breath turn my gaze on this day? Be joyfully thankful and, with Mary, offer your day for the Pope's intentions for this month, as well as for the preparation of World Youth Day 2023. Our Father...

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

"Ta phải nhớ rằng sự phân định trong cầu nguyện đòi buộc ta phải bắt đầu từ sự mở lòng lắng nghe: lắng nghe Chúa, lắng nghe người khác, và lắng nghe chính thực tại vẫn hằng thách thức chúng ta bằng những cách thế mới.." (ĐTC Phanxicô, Tông Huấn Gaudete et Exsultate, số 172).  Thiên Chúa nói với con theo hàng ngàn cách để con có thể lắng nghe Ngài bằng tất cả con người của mình. Ngài nói về lời của mình, về người khác và về nhiều tình huống khác nhau. Để nói với con, nhờ Chúa Thánh Thần, Ngài đưa ra những dấu hiệu nhỏ trong trái tim con giúp con phân biệt giọng nói của Chúa. Đặc biệt là Chúa để lại dấu hiệu trong lòng con với sự bình an và vui mừng lâu dài. Con sẽ theo dõi những tác động này của Chúa trong suốt buổi chiều, để con có thể yêu và theo Người  

WITH JESUS DURING A DAY

"Let us not forget that prayerful discernment forces us from the predisposition to listen: to the Lord, to others, the same reality that never ceases to question us in new ways" (Pope Francis, Gaudete and exsultate no 172). God speaks to me in a thousand ways so that I can listen to him with all my being. He speaks of his word, of other people, and of various situations. To speak to me, he offers, through the Holy Spirit, small signs to the heart that allow me to discern his voice. In particular, he leaves his signature on my heart with lasting peace and joy. I will seek to be attentive to this touch of God throughout the afternoon, so that I can love and follow him.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nghỉ ngơi để kết thúc một ngày. Con tập trung vào nhịp thở của con và dùng trí tưởng tượng hồi tưởng lại về những việc con đã làm. Con biết ơn những phương tiện trong tầm tay con, quần áo, thức ăn, những thứ xung quanh ngôi nhà của con.  Con còn muốn biết ơn điều gì nữa? Có điều gì không giúp ích được cho con, khiến con mất tập trung hoặc khiến con lưu luyến không? Con xin ơn tha thứ và đề nghị chia sẻ những gì con có.  Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a break to close out the day. Focus on your breathing. Relive the day following with your imagination the things that you have had to work with. Be grateful for the means at your fingertips, clothes, food, things around the house. What else do you want to be thankful for? Are there things that don't help you, distract you, or make you attached? Ask for forgiveness and propose to share what you have. Hail Mary....

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

 

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/05/2021

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hôm nay chúng ta mừng lễ trọng Chúa lên trời. “Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa” (Mc16,19), và Ngài chuyển cầu cùng Chúa Cha cho chúng ta. Khi đối diện với những vấn đề nảy sinh hôm nay, con ngước trông lên trời và tin cậy vào Cha là Đấng chăm sóc con, con không cô đơn! Không tuyệt vọng! Mọi thứ sẽ qua đi còn Thiên Chúa thì trường tồn. Con dâng lên Cha ngày sống để cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng. Con nhắm mắt lại và đặt bên cạnh Thánh Tâm Chúa Giê-su những điều con đang mang trong lòng lúc này. Con bắt đầu ngày sống mới trong yêu thương. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Today we celebrate the Solemnity of the Ascension. Jesus "ascended into heaven and sat down at the right hand of God" (Mark 16:15-20). From there, he intercedes with the Father for you. Faced with the problems that arise today, raise your gaze to heaven and trust God who takes care of you. You're not alone! Do not despair! Everything passes, God remains. Offer what you live today for the intentions of the Pope. Close your eyes for a moment and put next to the Heart of Jesus what you carry in your heart today. Start your day with love! Our Father...

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con đặt mình trước sự hiện diện của Chúa và ngẫm nghĩ: Hôm nay khoảnh khắc nào con cảm thấy được sự hiện diện của Ngài bên con? Ngài mời gọi con như thế nào? Suy niệm với ĐTC Phanxicô: “trên nguyên tắc, tư tưởng Kitô giáo không chống lại cái nhìn về lợi nhuận. Đúng hơn tư tưởng này chống lại lợi nhuận kiếm được bằng mọi giá, thứ lợi nhuận bỏ quyên con người và làm con người thành nô lệ, thứ lợi nhuận giản trừ con người thành một sự vật như những sự vật khác, thành một biến số của một quy trình mà tư tưởng này không thể chế ngự hay chống lại được.”

WITH JESUS DURING A DAY

Put yourself in the presence of the Lord again and think: In what moments have you felt his presence next to you? How did he call you today? Meditate with Pope Francis: “Christian thought is not opposed in principle to the perspective of profit, rather it is opposed to profit at any cost, to profit that forgets man, that makes him a slave, that reduces him to a thing among other things, to a variable of a process that it cannot control or that it cannot oppose in any way.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm buông xuống, con cám ơn Chúa về những ơn lành Ngài đã ban. Hôm nay con trở thành cầu nối với những người xung quanh chưa? Hay là con làm cho hố sâu ngăn cách thêm lớn hơn? Con có mở rộng tâm hồn để đón chào anh chị em và gặp gỡ những người lạnh nhạt với con không? ĐTC nói rằng “tình yêu tạo nên mối dây liên kết và mở rộng sự hiện hữu, cùng giúp lôi kéo con người ra khỏi mình để đến với tha nhân”. Con xin Chúa tha thứ cho sự cứng lòng của con và con sẽ cố gắng cải thiện bản thân để trở nên món quà cho anh chị em mình. Kính Mừng…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Look at your journey now as evening falls. Be grateful for the gifts of God on this day. Did you create bridges with those who surrounded you or did you deepen the fissures? Did you broaden your heart to welcome your neighbor? Did you go out to meet the one who is far from your affection? The Pope teaches us that "love creates bonds and expands existence when it draws the person from himself to the other." Ask for forgiveness for what you did not know how to deliver and point out a purpose to improve in the gift of yourself to your brothers and sisters. Hail Mary...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

 

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09/05/2021

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Trong ngày Chúa Nhật thứ VI Mùa Phục Sinh, Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta được mời gọi để “trao ban sự sống”. “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15, 9-17). Lạy Cha, con bắt đầu ngày mới bằng việc dâng lên Ngài mọi điều con sẽ trải nghiệm trong hôm nay. Xin Ngài đồng hành cùng con trong cuộc hành trình này, để mọi điều con sống hôm nay đều là sự hiến dâng. Con dự định gặp gỡ và chia sẻ với ai trong suốt ngày sống này? Con sẽ “trao ban sự sống” như thế nào nơi mọi điều con dự định trong hành trình sống hôm nay? Con quyết tâm thực hiện những mục tiêu rõ ràng về việc này cho ngày mai. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING

On this 6th Sunday of Easter, Jesus will remind us that we are called to “give life”: “No one has greater love than the one who gives his life for his friends.” (John 15: 9-17). Start the new day by offering to the Father everything that you will experience today. Ask him to accompany you on this journey, so that everything you live today is an oblation. Who do you plan to meet and share with during the day? How can you "give your life" in what you have planned on your agenda today? Make some specific purpose in this regard for tomorrow. Our Father...

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dành trọn không gian để ở lại bên Chúa trong buổi chiều ngày Chúa Nhật. Con đã hiến dâng mình cho anh em như thế nào trong ngày hôm nay? Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở rằng: “Cha yêu tất cả các con, dù giàu có hay nghèo khổ, nhưng cha có bổn phận, nhân danh Chúa Giê-su, để giúp các con ghi nhớ rằng người giàu có thì giúp đỡ người nghèo, tôn trọng và thúc đẩy họ.” Liệu con đã có cơ hội để giúp đỡ và chăm sóc một người đặc biệt trong hôm nay? Con cố gắng thúc đẩy niềm hạnh phúc của một người thân cận trong những phút giây còn lại của ngày sống. Con xin cảm tạ Cha vì cơ hội này và tiếp tục với những nhiệm vụ của mình.

WITH JESUS DURING A DAY

Dedicate a space to be with the Lord this Sunday afternoon. How has your dedication to others been today? Pope Francis reminds us that “The Pope loves everyone, rich and poor; but the Pope has the obligation, in the name of Christ, to remember that the rich must help the poor, respect them, promote them.” Have you had the chance to help and care for someone special today? Try to promote the wellbeing of a close friend some time during the remainder of your day. Give thanks for this opportunity, then return to your tasks of the day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Con nhìn nhận lại ngày sống này và cảm tạ thời gian cũng như những cuộc gặp gỡ khi con chia sẻ với anh chị em mình. Sự điềm tĩnh khởi sinh từ một trái tim biết ơn và nhận ra tất cả đều là một món quà, cũng như lời mời gọi cho sự quan tâm. Đâu là cách mà con trân trọng những gì mình có cũng như hoa trái từ công việc và sự lao động của mình? Liệu con có biết chia sẻ cách quảng đại? Hay con có quan tâm đến anh chị em và dành ưu tiên cho những nhu cầu của họ không? Con viết ra một cam kết để trân trọng hơn nữa những món quà mà Thiên Chúa ban tặng cho con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Pick yourself up off the ground. Be aware of your day and be grateful for the time and the conversations shared with others. Sobriety is born from a grateful heart that recognizes that everything is a gift and an invitation to care. How do you appreciate the assets and fruits of your works and labors? Do you know how to share generously? Do you take care of people and prioritize their needs? Write down a commitment to better appreciate gifts that the Lord gives you. Hail Mary...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02/05/2021

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con bắt đầu sống ngày Chúa Nhật V Phục Sinh này với niềm vui. Chúa Giê-su Phục Sinh mời gọi chúng ta bước vào mối tương quan mật thiết với Ngài: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái.” (Ga 15,5). Lạy Cha, xin cho con biết dùng ngày Chúa Nhật hôm nay để vun đắp sự gần gũi thân tình với Chúa Giê-su. Để từ đây, mọi việc con làm đều hướng đến lợi ích chung. Con dâng mọi sự lên Cha và xin sống trọn vẹn ngày hôm nay theo ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

This fifth Sunday of Easter begins with joy. The risen Jesus encourages us to have an intimate relationship with him: "He who abides in me and I in him, he it is that bears abundant fruit" (John 15: 1-8). Take advantage of Sunday to cultivate that closeness and friendship with Him. As a result, your actions will always seek the common good. Offer everything that you live today for the intention of the Pope. Our Father...

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con xin dừng lại một chút vào giữa ngày để phản tỉnh lời của ĐGH: "Chúng ta đang đối mặt với một câu hỏi cần trù tính, cân nhắc xem làm thế nào để giải cứu thế giới này thoát khỏi sự thờ ơ và tôn thờ của cải. Đây cũng chính là ý muốn của Chúa Giê-su khi Ngài nói rằng, phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ." Con có góp phần xóa bỏ sự thờ ơ trên thế giới này bằng cách chia sẻ của cải vật chất mình có với những người xung quanh đang cần đến hay không?

WITH JESUS DURING A DAY

Pause in the middle of your day to reflect: “Yes, we are facing a question of calculation, the calculation of saving our world from the indifference and idolatry of money. This is what Jesus meant when he told us that the poor in spirit are blessed because the Kingdom of Heaven belongs to them” (Pope Francis). Do you contribute to getting out of the globalization of indifference by sharing your goods with those around you who need them?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con thả lỏng bản thân khi ngày dần tàn. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì những ơn ban. Hôm nay, những cuộc hội thoại của con cùng những người anh chị em như thế nào? Con có thể từ bỏ sở thích riêng để phục vụ người khác tốt hơn chưa? Xin cho con nhớ rằng, tình yêu được nuôi dưỡng bằng những hy sinh nhỏ bé, để từ đó triển nở nên tốt lành. Lạy Chúa, xin tha thứ cho những lỗi lầm con đã phạm, khi con chưa quảng đại với mọi người. Con viết ra một quyết tâm sống cho ngày mai. Kính mừng...

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a break to close the day. Be grateful for what you received from God. How have your conversations with your brothers and sisters been? Were you able to give up your own tastes and preferences to better serve others? Remember that Love is nourished by small renunciations that do a lot of good around you. Ask for forgiveness if your gift was not generous and write down a purpose for tomorrow. Hail Mary...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

 

 

 

Ý cầu nguyện chung: Cầu cho thế giới tài chính.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người liều mạng trong khi đấu tranh cho các quyền cơ bản dưới các chế độ độc tài, chuyên chế và ngay cả trong các nền dân chủ đang gặp khủng hoảng.