TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/06/2021

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Một ngày mới mở ra mời gọi con sống trong bình an. Con dâng ngày hôm nay cho Chúa, và gạt lo lắng sang một bên. "Gió liền tắt, và biển lặng như tờ" (Mc 4,35-41). Những cảm xúc nào đang ở trong con? Con phản ứng thế nào với những khó khăn? Con dựa vào Chúa hay dựa vào sức riêng của mình? Con khát khao xin Chúa cho con được lớn lên trong niềm tin vào Chúa, và cầu nguyện cho những người trẻ muốn lập gia đình được sẵn sàng tín thác và cậy trông nơi Chúa khi gặp những khó khăn của cuộc sống. Lạy Cha chúng con ở trên trời...

WITH JESUS IN THE MORNING

A new day invites you to live it in peace. Give your day to God, putting your worries aside. "The wind died down and everything was completely calm." (Mk 4: 35-41) What feelings live in your heart? How do you react to difficulties? Do you lean on the Lord or on your own strength? You can offer your desire to grow in trust in God, so that young people who want to get married can witness to trust and rely on the Lord in difficulties in their own lives. Our Father...

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con tìm một góc riêng và dành thời gian để nhìn lại chính mình. Những người trẻ kết hôn cần cảm nghiệm rằng mọi thử thách đều có thể vượt qua với sự trợ giúp của Thiên Chúa. “Tình yêu ấy có thể giúp con người vượt qua mọi thử thách và luôn trung thành trong mọi hoàn cảnh, đó chính là món quà ân sủng để củng cố và vực dậy tình yêu” (ĐTC Phanxicô). Đối mặt với khó khăn, con tìm kiếm giải pháp ở đâu: ở nơi Chúa hay ở sự bảo vệ của con người? Cội rễ bảo vệ đời con là ở Chúa mà thôi, và tha nhân cũng có thể noi theo cách thức đó. Bằng cách này, con tham gia vào sứ mệnh lòng thương xót cho thế giới.      

WITH JESUS DURING A DAY

Find a corner and take a moment to reflect. Young people who marry need to experience that every trial can be overcome with the help of God. "That love can go through all trials and remain faithful against everything, presupposes the gift of grace that strengthens and elevates it" (Pope Francis). Faced with difficulties, where do you look for the solution: in God or in human security? Root your security only in the Lord, and others may follow in your footsteps. In this way, participate in the mission of compassion for the world.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nghỉ ngơi và xem lại hành trình hôm nay, gồm những niềm vui và những khó khăn. Ai đã ủng hộ con ngày hôm nay? Con có dựa vào Chúa Giê-su khi gặp khó khăn không? ĐTC Phanxicô hỏi chúng ta “Bí tích Thánh Thể mà tôi cử hành có giúp tôi thực sự nhận ra mọi người là anh chị em tôi không?” (08-01-2014). Con có cho phép mình hạnh phúc với những người đang hạnh phúc, và khóc với những người đang khóc không? Khi được chia sẻ, mọi khó khăn sẽ được giảm bớt. Làm mới lại mục đích sống của con và qua sự làm chứng, con sẽ giúp những người sống đời hôn nhân có được niềm vui trong sự trao ban và chia sẻ cuộc sống của họ. Kính mừng Maria ...

WITH JESUS IN THE NIGHT

Rest now and review your journey, your joys and your difficulties. Who supported you this day? Did you lean on Jesus in difficulty? Pope Francis asks us “Does the Eucharist that I celebrate lead me to truly recognize in everyone a brother or sister?" (08-01-2014). Do I allow myself to be happy with those who are happy and to cry with those who cry? When they are shared, problems are alleviated. Renew your purpose and through your testimony, help those who choose marriage, to be joyful in their dedication and shared life. Hail Mary...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

 

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/06/2021

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Chúa, Con dâng ngày mới lên Chúa và đón nhận những hạt giống Ngài gieo vào trái tim con. "Hạt cải lúc gieo xuống đất là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất, nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng”( Mc 4,26-34). Con có xem trọng việc trở thành một nơi nương tựa cho người khác? Thật là điều tuyệt diệu khi “trân trọng sự phong phú và vẻ đẹp những hạt giống của sự sống chung, vốn tìm kiếm và vun trồng cùng nhau” (ĐTC Phanxicô). Con dâng lời cảm tạ cơ hội này và dâng ngày của con cho các bạn trẻ được mời gọi sống đời sống hôn nhân. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Give your day to the Lord and receive the seed that He plants today in your heart. "A mustard seed, when sown in the ground, is the smallest seed, but later ... it grows branches so big that the birds can take shelter and nest in them" (Mark 4: 26-34). Do you value the possibility of giving shelter to others? It is a great thing to “appreciate the richness and beauty of the seeds of life in common that must be sought and cultivated together” (Pope Francis). Be grateful for this opportunity and offer your day to help young people called to marriage.  Our Father...

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dừng lại buổi trưa, hít thở và nhớ lại mục đích chính của ngày sống. Con có nhận ra cử chỉ yêu thương nhỏ nhặt có thể tạo nên những thay đổi lớn trong con và xung quanh không? Hạt cải, chỉ là một hạt giống nhỏ bé, lại trở nên một cây lớn…nhờ vậy, chúng ta nhận ra sự bất cân xứng giữa hành động và ảnh hưởng của nó (ĐTC Phanxicô). Thiên Chúa sẽ biến đổi điều nhỏ bé trở thành vĩ đại, nếu con cầu xin Ngài. Ngài đổi mới mục đích và sự cộng tác để những người trẻ chuẩn bị kết hôn khám phá giá trị trong cử chỉ nhỏ bé của một tình yêu quảng đại.    

WITH JESUS DURING A DAY

Take a stop on the way, breathe and remember the main objective of your day. Are you aware that your small gestures of love can generate great changes in you and around you? The mustard seed, such a small seed, becomes a great bush ... thus we recognize the disproportion between the action and its effect" (Pope Francis). The Lord will transform the small into the great, if you ask Him. He renews your purpose and collaborates so that young people preparing for marriage discover the value of small gestures of generous Love.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Làm dịu đi ồn ào trong tâm trí, con tìm một nơi thanh vắng để tạ ơn về những điều tốt đẹp trong ngày hôm nay. Con xem xét các giá trị thế nào? Con có chú ý đến những điểm sáng hay biết cách khám phá giá trị trong những điều nhỏ bé không? Con có trân trọng những cử chỉ đơn sơ và giản dị trong cuộc sống mang theo một ý nghĩa nào đó, hay chỉ những gì xuất hiện dưới mắt thế gian. Nếu con chỉ đang sống trong vỏ bọc thay vì nắm bắt bản chất của con người, của hoàn cảnh hay cử chỉ, con cầu xin sự tha thứ. Nguyện cho những ai xây dựng tổ ấm sẽ trải qua tình yêu chân thật và quảng đại. Con viết xuống quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Quiet the tumult of thought by looking for a quiet place to be thankful for the good of this day. How is your judgment of values? Do you focus on what shines, or do you know how to discover the value of the little things? Do you appreciate the simple and plain gestures of life loading them with meaning, or only what has appearance in the eyes of the world? If you have stayed in the shell instead of taking the essence of people, situations or gestures, ask for forgiveness. Pray that those who make up a household will experience true and generous love. Write a resolution for tomorrow.  Hail Mary...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

 

 

Ý truyền giáo: Cầu cho vẻ đẹp của hôn nhân.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bạn trẻ đang chuẩn bị kết hôn, với sự giúp đỡ của cộng đoàn Ki-tô hữu, được lớn lên trong tình yêu với lòng quảng đại, chung thủy và kiên nhẫn. 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06/06/2021

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Trong ngày Lễ Mình và Máu Thánh Chúa hôm nay, con xin được ấp ủ sự sống dồi dào mà Ngài thương ban. “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” (Mc 14, 12-16, 22-26). Chúa Giêsu muốn có một nơi để dùng bữa cùng con và anh chị em con. Con có sẵn lòng chuẩn bị một chỗ để Ngài đến trong con không? Xin Chúa giúp con biết dành thời gian mà đón nhận anh chị em mình, và để họ thể hiện bản thân như chính họ là. Bởi lẽ khi con cho đi thời gian và đồng hành cùng anh chị em, là con đang tiếp đón Chúa khi Ngài là khách lạ, và cho ăn khi Ngài đói. Xin tạ ơn Chúa vì tình yêu thương con nhận được và có thể trao ban, đồng thời con dâng ngày hôm nay theo ý chỉ của tháng này. Lạy Cha chúng con..

WITH JESUS IN THE MORNING

On this day of the Body and Blood of Christ, embrace the abundant life that He offers you. "Where do you want us to go to prepare the Passover Supper for you?" (Mark 14: 12-16, 22-26). Jesus wants a place to eat with you and with your brothers and sisters. Do you dare to prepare a place for him within yourself? Making room for your brother or sister, let him express himself as he is. Giving him your time and your company are ways of welcoming God and feeding those who need it. Give thanks for the love you receive and can give, and offer your day for the monthly intention. Our Father...

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con tạm dừng công việc để làm phút hồi tâm. Khi nghĩ về Chúa Giêsu đã trao ban thân mình cho cả những kẻ đã đóng đinh Ngài, con được nhắc nhớ rằng "Tình yêu luôn có lòng từ tâm tha thiết, khiến ta có thể chấp nhận người khác như một phần của thế giới này, ngay cả khi người ấy hành xử khác biệt với cách ta mong muốn” (ĐTC Phanxicô). Liệu con có chấp nhận anh em mình khi họ trái ngược với con, hay con lại thấy bực mình? Người trẻ cần một chứng tá hùng hồn, để thấy rằng việc sống tình yêu Thánh Thể đích thực là điều khả thi, đặc biệt là trong hôn nhân. Nguyện xin Chúa cho con biết tiếp tục hành trình ngày hôm nay trong sự thôi thúc theo ý chỉ này.

WITH JESUS DURING A DAY

Pause to redirect your heart. The Body of Jesus, even given to those who crucified him, reminds us that "Love always has a sense of deep compassion that leads to accept the other as part of this world, even when he or she acts in a way different from what I would like" (Pope Francis). Do you accept your brother when he contradicts you, or do you resent it? Young people need an eloquent witness, to see that it is possible to live a true Eucharistic love, especially in marriage. Take the route with new impulse for this intention.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhìn lại ngày hôm nay, dành đôi phút để nhận ra và trân trọng Món quà của Mình Thánh Chúa Ki-tô mà con đã trao ban. Con đã trải qua ngày lễ này như thế nào? Con có giúp anh chị em hướng lòng về việc giúp đỡ tha nhân không? Kho báu con ở đâu thì lòng con sẽ ở đó. Nguyện xin Chúa tha thứ cho những lúc con đặt sự ích kỷ phía trước món quà là việc trao ban chính bản thân con. Xin Ngài giúp con biết lập kế hoạch cho một ngày mai tốt đẹp hơn, và con cầu nguyện cho những ai đang chuẩn bị kết hôn, xin cho họ sẽ sống chung thủy giữa muôn vàn khó khăn, theo hình mẫu về Tình Yêu chung thủy của Chúa Giêsu, Đấng không bỏ rơi chúng con khi chúng con rời bỏ Ngài. Kính mừng Maria ...

WITH JESUS IN THE NIGHT

Sharpen your gaze and take a moment to recognize and appreciate the Gift of the Body of Christ given by you today. How did you experience this feast? Did you help others to center themselves to go forward helping others? Where your treasure is, your heart will be. Ask for forgiveness if you have put selfishness before the gift of yourself. Plan a better tomorrow and pray that those who are preparing for marriage will live fidelity in the difficulties between them, in the style of the faithful Love of Jesus who does not abandon us when we leave him.  Hail Mary...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

 

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30/05/2021

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày Chúa Nhật cuối tháng với nhận thức mình đang ở trong sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi, đặc biệt khi con làm dấu thánh giá. Con nhớ rằng chúng con đã “được làm phép rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28, 16-20) Chúng con tin thật Thiên Chúa là sự hiệp thông và là mối tương quan giữa toàn thể nhân loại. Thiên Chúa muốn kết hiệp với con, không vội vàng mà cũng chẳng cần điều kiện. Hôm nay con sẽ dành nhiều thời gian hơn chút để gần gũi thân mật với Ngài. Con mong rằng lời bày tỏ của con là một dấu hiệu để rằng con đã sẵn sàng cho sứ mạng mà Ngài trao phó. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING

Begin this last Sunday of the month of May by making yourself aware of being in the presence of the Holy Trinity. Pay special attention when making the sign of the cross. Remember that we have been "baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit" (Matthew 28:16-20). We believe in a God who is the communion and relationship of people. And God wants to communicate with you, without haste and without conditions. Spend a little longer time today than usual in intimate contact with Him. May your offer be a sign of your availability for the mission. Our Father...

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con nghỉ ngơi trong khảnh khắc êm đềm và tĩnh lặng đi vào cầu nguyện, trong tương quan với Chúa Ba Ngôi. "Điều gì chi phối động lực của một nền kinh tế và thế giới tài chính phi đạo đức? Ngày nay, gánh vác thế giới không phải là con người: đó là tiền bạc (ĐTC Phanxicô) Con nhớ lại những mối tương quan khác nhau mà con đã có được ngày hôm nay, với anh chị em, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Họ đã như thế nào? Con biết ơn về những mối dây liên kết với họ. Có ai đó cần đến con nhưng con chưa dành đủ thời gian cho họ không? Con vẫn còn thời gian để thực hiện điều đó. Con xin dành thời gian cho người ấy.    

WITH JESUS DURING A DAY

Rest in a moment of calm and stillness to enter into prayer, in relation to the Holy Trinity. “What dominates the dynamics of an unethical economy and financial world? What is in charge today is not the man: it is the money” (Pope Francis). Bring to mind the various relationships you have had today with your siblings, your family, your friends, your colleagues ... How have they been? Be grateful for the relationship you have with them. Is there someone you haven't given enough time to today and maybe they need it? You still have time to do it! Give a little of your time to someone.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con kết thúc một ngày trong trạng thái thư giãn nghỉ ngơi. Con biết ơn vì những gì con đã nhận được từ Thiên Chúa. Những cuộc gặp gỡ với anh chị em con như thế nào? Liệu con có thể từ bỏ chính mình, những nếm trải và cả những sở thích để phục vụ tha nhân không? Con luôn nhớ rằng tình yêu được nuôi dưỡng bằng những hy sinh nho nhỏ, để làm được nhiều điều xung quanh con. Con mong nhận được sự tha thứ nếu món quà hay sự phục vụ của con không quảng đại. Con viết ra một quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a break to close the day. Be grateful for what you received from God. How have the meetings with your brothers and sisters been? Were you able to give up yourself, your tastes and your preferences in favor of a service to others? Remember that Love is nourished by small renunciations that do a lot of good around you. Ask for forgiveness if your gift or service was not generous and write down a purpose for tomorrow.  Hail Mary...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.