THÔNG BÁO: Khóa Huấn Luyện Huynh Trưởng Năm 2024

THÔNG BÁO Khóa Huấn Luyện Huynh Trưởng Năm 2024

Thời gian : Từ ngày 31/12/2023 đến ngày 21/07/2024, vào các chiều Chúa nhật, từ 14g00 đến 17g15.

Khai Giảng : Chúa nhật 31/12/2023

Địa điểm: tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse.

 Quy trình đăng ký với Ban Hành Chánh Liên Đoàn:

File đăng ký: tại đây