Bản Tổng Kết Hội Nghị Tuyên Uý và Huynh Trưởng TNTT Toàn Quốc lần 5

 Hội Nghị tổng số có 100 tham dự viên, gồm: 34 Tuyên Úy, 10 Trợ Úy, 56 Huynh Trưởng trong Ban Điều Hành thuộc Tổng Liên Đoàn và các Liên đoàn trong 23 giáo phận (vắng Phát Diệm, Ban Mê Thuột, Bà Rịa, Phan Thiết).

Đặc biệt, Hội nghị vinh dự được đón Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch HĐGMVN, TGM Sài Gòn; Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Đặc trách Giới trẻ và TNTT; Cha Gioan Lê Quang Việt, Tổng thư ký Giới trẻ toàn quốc.

 Cùng với 35 Huynh Trưởng Liên Đoàn Anrê Phú Yên - TGP. Sài gòn trong các ban phục vụ.

Hội nghị bắt đầu lúc 17g30 ngày 08/01/2024, với việc chào mừng các tham dự viên và giờ Kinh Chiều. Đặc biệt, đỉnh cao là giây phút lắng đọng với Chúa trong giờ Chầu Thánh Thể.