Hội Nghị Thường Niên Toàn Quốc TNTT/VN

Hội Nghị Toàn Quốc sẽ diễn ra từ ngày 26-28/10/2022 tại Trung Tâm Mục Vụ TGP. Sài Gòn.

Về tham dự Hội Nghị có sự hiện diện của gần 100 quý Cha Tuyên Úy, quý Trợ Úy và quý Huynh Trưởng thuộc 23 Giáo Phận trên Toàn Quốc.

Thông tin chi tiết về Hội Nghị, Ban Truyền Thông sẽ cập nhật ở những bản tin sau.

BTTLĐ