Một số hình ảnh chuẩn bị của Hội Nghị Toàn Quốc

Mọi việc chuẩn bị đã sẵn sàng cho Hội Nghị Toàn Quốc năm 2022 tại Trung Tâm Mục Vụ TGP. Sài Gòn.
 
Hội nghị sẽ bắt đầu chính thức diễn ra vào lúc 17g00 ngày 26/10/2022.
 
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể tuôn đổ tràn đầy Hồng Ân xuống trên Quý Cha, Quý Trợ Úy và Quý Trưởng tham gia Hội Nghị Toàn Quốc.
 
<

<

<

<

<