Giới Thiệu Chương Trình Giáo Dục Đức Tin Online

Theo như hướng dẫn của Đức Tổng Giám mục Giuse -Tgp.Sài Gòn về việc giáo dục Đức Tin cho thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay, Liên Đoàn Anrê Phú Yên xin giới thiệu website và các kênh để truyền tải các nội dung Giáo Dục Đức Tin Online cho các em thiếu nhi trong Tgp. Sài Gòn.

Ban Truyền Thông Liên Đoàn  sẽ cập nhật các video bài học mới  hàng tuần vào ngày Chúa Nhật của các lớp Khai Tâm 1, Khai Tâm 2, Rước Lễ 1, Rước Lễ 2, Thêm Sức 1, Thêm Sức 2, Bao Đồng 1, Bao Đồng 2, Bao Đồng 3, Bao Đồng 4, Vào Đời 1, Vào Đời 2 của Bộ sách Giáo Lý Thánh Kinh dành cho các em thiếu nhi. Bộ sách này đã được cố Đức Tổng Giám mục Tgp. Sài Gòn  Phaolô Bùi Văn Đọc Imprimatur cho phép sử dụng  vào ngày 12/01/2016.

Ngoài ra, Ban Truyền Thông Liên Đoàn sẽ đưa các tài liệu Sách Giáo Khoa 12 lớp từ Khai Tâm 1 đến Vào Đời 2 của Bộ sách Giáo Lý Thánh Kinh dành cho các em thiếu nhi, Bộ sách giáo án dành cho giảng viên, các bài hát trong bộ sách trên đã được làm thành nhạc mp3...lên trang website "Giáo Dục Đức Tin Online" để mọi người có thể xem và tải về tham khảo.

 Các link để truy cập:

Kính nhờ quý Cha Tuyên Úy, quý Trợ Úy, các anh chị Huynh Trưởng - Giáo lý viên phổ biến thông tin đến các  giáo xứ để quý phụ huynh và các em thiếu nhi được biết.

Xin cảm ơn quý Cha và mọi người.

Mến chào trong Chúa Giêsu Thánh Thể.

Liên Đoàn Anrê Phú Yên

 

Lễ khai mạc năm học giáo lý online ngày 10 tháng 10 năm 2021