Thông báo khóa Huấn luyện viên MS 9

? ? Thông Báo Khóa Đào Tạo Huấn Luyện Viên Môsê 9 ? ?
 
✅ Thân mời quý trưởng đăng ký dự khảo khóa Mô sê 9 tham dự cuộc họp mặt chung vào lúc 15 g Chúa nhật 28/3/2021 tại Giáo xứ Hạnh Thông Tây.
✅ Xin quý trưởng đem theo đơn xin đăng ký khóa học có xác nhận của Cha Tuyên Uý, 4 hình 3x4, bản photo Chứng chỉ HT cấp 3 (các trưởng khóa Golgotha 16 sẽ bổ sung chứng chỉ HT sau).
Thân ái.