Ý Cầu Nguyện Trong Tháng

Ý Cầu Nguyện Trong Tháng (6)

Ý truyền giáo: Cầu cho vẻ đẹp của hôn nhân. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bạn trẻ đang…
Ý cầu nguyện chung: Cầu cho thế giới tài chính. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người liều mạng…
Ý cầu nguyện chung: Cầu cho các quyền căn bản được tôn trọng trên toàn thế giới. Chúng ta hãy…
Ý cầu nguyện chung: Cầu cho nạn bạo hành phụ nữ Xin cho xã hội biết bảo vệ các phụ…
Ý truyền giáo: Cầu cho tình huynh đệ nhân loại. Xin Chúa ban cho chúng ta được sống trọn vẹn…
Ý cầu nguyện Tháng 3 của Đức Giáo Hoàng Ý cầu nguyện Cầu cho các tín hữu siêng năng lãnh…