Ý cầu nguyện Tháng 06-2021 của Đức Giáo Hoàng

Nguồn tranh: Giáo lý Sketching Nguồn tranh: Giáo lý Sketching

Ý truyền giáo: Cầu cho vẻ đẹp của hôn nhân.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bạn trẻ đang chuẩn bị kết hôn, với sự giúp đỡ của cộng đoàn Ki-tô hữu, được lớn lên trong tình yêu với lòng quảng đại, chung thủy và kiên nhẫn. 

Last modified on Thursday, 10 June 2021 19:09