Thông Báo Tuyên Hứa Bổ Sung Huynh Trưởng Cấp 2

THÔNG BÁO TUYÊN HỨA BỔ SUNG

 

Thân gửi:

Các Sa mạc sinh đã đạt điều kiện được công nhận Huynh trưởng Cấp II nhưng chưa Tuyên hứa.

 

Các Sa mạc sinh đã đạt đủ điều kiện để được công nhận Huynh trưởng Cấp II của các Sa mạc Tabor (Lên Đường) trước đây nhưng chưa tham dự Thánh Lễ Tuyên hứa vì lý do chính đáng, nay có thể đăng ký để xin tuyên hứa bổ sung

Thời gian và địa điểm Thánh Lễ Tuyên hứa cụ thể sẽ được thông báo trên Facebook Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam-Liên Đoàn Anre Phú Yên- Gp.Sài Gòn.

Để được xét duyệt tuyên hứa bổ sung, các Sa mạc sinh vui lòng điền vào Mẫu Đăng ký Tuyên hứa Bổ sung kèm đây,  nộp kèm giấy chứng nhận đang tham gia sinh hoạt tại Xứ Đoàn do Cha Tuyên Uý Đoàn xác nhận, chụp hình và gửi về cho Thư ký Liên đoàn – Trưởng Têrêsa Xuân Hồng – qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.trước ngày 26/05/2021.

 

Kết quả xét duyệt sẽ được thông báo qua email.

           

Mến chào thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể.

  Saigon, ngày 15 tháng 05 năm 2021

   TM Ban Thường vụ Liên đoàn

  

Trưởng Micae Ninh Đức Thành

 

P/S:
👉 Link download mẫu chứng nhận đang sinh hoạt: https://drive.google.com/.../1zg.../view...