Miền Đất Hứa

Dự án trung tâm sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể, phục vụ cho nhu cầu Mục Vụ của giáo phận.

Xin mọi người chung tay phổ biến để có thêm nhiều Mạnh Thường Quân hỗ trợ để cho Dự Án sớm được thực hiện.

Từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen

Mọi chi tiết và đóng góp xin liên hệ:
Linh Mục Tuyên Úy Liên Đoàn Andrê Phú Yên – Giuse Phạm Đức Tuấn
email:phamductuan@yahoo.com