THÔNG BÁO ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SA MẠC

0
38

Thân gửi các Sa mạc sinh của Sa mạc Horeb 79 và Sa mạc Tabor 26 thông tin thay đổi về địa điểm tổ chức sa mạc như sau:

  • Sa mạc Horeb 79: Tổ chức tại Gx. Thánh Cẩm (thay vì Gx. Long Thạnh Mỹ)
  • Sa mạc Tabor 26: Tổ chức tại Gx. Long Thạnh Mỹ (thay vì Gx. Thánh Cẩm)

Thời gian diễn ra Sa mạc vẫn như cũ, không thay đổi. Các bạn Sa mạc sinh lưu ý về địa điểm tổ chức.

Bình luận

Xin vui lòng nhập bình luận!
Please enter your name here