BÀI LÀM CHUẨN BỊ NHẬP KHÓA MOSE 8

0
51

I.Giáo lý:

 1. Giáo lý Khai tâm I gồm những bài nào? Tóm lược nội dung từng bài?
 2. Giáo lý Khai tâm II gồm những bài nào? Tóm lược nội dung từng bài?
 3. Giáo lý Rước lễ I gồm những bài nào? Tóm lược nội dung từng bài?
 4. Giáo lý Rước lễ II gồm những bài nào? Tóm lược nội dung từng bài?
 5. Giáo lý Thêm sức I gồm những bài nào? Tóm lược nội dung từng bài?
 6. Giáo lý Thêm sức II gồm những bài nào? Tóm lược nội dung từng bài?
 7. Giáo lý Bao đồng I gồm những bài nào? Tóm lược nội dung từng bài?
 8. Giáo lý Bao đồng II gồm những bài nào? Tóm lược nội dung từng bài?
 9. Giáo lý Bao đồng III gồm những bài nào? Tóm lược nội dung từng bài?
 10. Giáo lý Bao đồng IV gồm những bài nào? Tóm lược nội dung từng bài?
 11. Giáo lý Vào đời I gồm những bài nào? Tóm lược nội dung từng bài?
 12. Giáo lý Vào đời II gồm những bài nào? Tóm lược nội dung từng bài?

II.Phong trào:

 1. Kể ra những biến cố mang tính bước ngoặt trong Lịch sử và bước tiến của Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể Việt Nam.
 2. Thiếu nhi Thánh Thể là đoàn thể Công giáo tiến hành (tông đồ giáo dân). Việc tông đồ là gì? Tông đồ Giáo dân là gì?
 3. Mục đích của Thiếu nhi Thánh Thể là gì?
 4. Thiếu nhi Thánh Thể hướng dẫn thiếu nhi truyền thông Tin Mừng và góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Tin Mừng.

–          Truyền thông Tin Mừng là gì?

–          Thế nào là góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Tin Mừng?

5. Theo bạn, ngày nay tại các Giáo xứ có cần thiết phải tổ chức đoàn Thiếu nhi Thánh Thể không? Nếu cần, xin hãy phân tích lý do phải tổ chức đoàn Thiếu nhi Thánh Thể.

6. Tôn chỉ của Thiếu nhi Thánh Thể là gì?

–          Thế nào là “Sống Lời Chúa”

–          Thế nào là “Kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể”

7. Giáo dục toàn diện thiếu nhi nghĩa là gì? Nhằm mục đích gì?

8. Hãy nói tổng quát về phương pháp giáo dục của Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể.

9. Thực hành Sống “Ngày Thánh Thể” thế nào?

10. Kể ra 10 Luật sống Thiếu nhi Thánh Thể và phân tích bố cục của Luật sống này.

 • Thí sinh chuẩn bị trước các câu trả lời trên giấy và nộp cho ban giám khảo trước khi vấn đáp.
 • Trong 15 phút vấn đáp, BGK sẽ hỏi bất cứ câu hỏi nào trong các câu hỏi trên đây (được cầm giấy)

Thời gian và địa điểm tập trung nhận Hồ sơ và đứng khóa: 14h00 CN 23.09.2018 tại Giáo xứ Tân Định 289 đường Hai Bà Trưng P.8, Q 3.

Thông báo chiêu sinh khoá Huấn Luyện Viên Mose 8

Bình luận

Xin vui lòng nhập bình luận!
Please enter your name here