Nghi thức chào cờ trong Sa mạc

0
103

NGHI THỨC CHÀO CỜ TRONG SA MẠC HUẤN LUYỆN

 Tổng Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam áp dụng hai hình thức chào cờ.

1. Nghi thức đơn giản: Áp dụng trong những trường hợp chào cờ trong nhà vì thời tiết hay hoàn cảnh chật hẹp.

Sau khi hàng ngũ chỉnh tề:

–    Một Đoàn sinh cầm cờ đã cuộn sẵn vào cán, đứng bên trái đội hình.

–    Trưởng hô: “Chào cờ…Chào”. Mọi người chào. Người cầm cờ giơ ngang vai, cán thẳng trước mặt, xoay cán để thả cờ ra từ từ.

–    Khi cờ đã mở ra hết, Trưởng hô: “Phắt” sau đó cất lời cuối của bài hát “Thiếu Nhi Tân Hành Ca”. Tất cả cùng hát.

–    Nế u có Quốc Kỳ, Quốc Kỳ ở bên TRÁI đối diện với Đoàn Sinh; Cờ Phong Trào bên PHẢI. Hát Quốc Ca trước, “Thiếu Nhi Tân Hành Ca” sau.

2. Nghi thức long trọng như Họp Bạn, Sa Mạc Huấn Luyện…và thường được chào chung với Quốc Kỳ. Có cột cờ.

–    Cờ được buộc sẵn vào dây (đừng để rối hay chéo nhau)

–    Trưởng tập họp đoàn sinh hàng ngũ chỉnh tề (thường là hình chữ U). Trưởng Trực kiểm soát lần chót về y phục và hàng ngũ; Ra hiệu cho mọi người đứng thế NGHỈ; Bước ra mời các nhân vật được chờ đợi.

– Khi có những nhân vật rất quan trọng (Đức Giám Mục, Cha Tổng Tuyên Úy thăm Liên Đoàn, Cha Tuyên Úy Liên Đoàn thăm Đoàn…) Trưởng Trực ra hiệu rồi đứng sang góc phải của đội hình, và chính Sa mạc trưởng hoặc Sa mạc phó mời quan khách.

–    Khi quan khách đã bước vào và yên vị, Trưởng Trực dùng Thủ hiệu NGHỈ và hô: “THIẾU NHI” – đáp “HY SINH” đồng thời phất tay xuống, tất cả đứng thế nghiêm.

–    Trưởng Trực tiếp tục ngay: “CHUẨN BỊ CHÀO….CHÀO”. Tất cả cùng chào quan khách. Chờ quan khách chào lại và bỏ tay xuống. Trưởng mới hô: “PHẮT” cho tất cả  bỏ tay xuống.

–    Các em kéo cờ tiến đến cột cờ, tháo dây khỏi cột đứng ở tư thế sẵn sàng kéo cờ. Trưởng Trực: “Xin mời …hướng về cột cờ ”.

–    Trưởng Trực: “CHÀO CỜ… CHÀO”. Tất cả cùng chào. Cờ bắt đầu được kéo lên. (Khi có 2 cờ thì cờ Phong Trào luôn đi chậm hơn Quốc Kỳ, nhưng cuối cùng cả hai cùng tới đỉnh. Khi cờ lên tới đỉnh, người kéo cờ đứng nghiêm, tay vẫn cầm dây cờ).

–    Trưởng Trực hô: “PHẮT”, mọi người bỏ tay xuống. Trưởng Trực cất lời cuối của Quốc Ca, tất cả hát Quốc Ca. Sau khi chấm dứt Quốc Ca, Trưởng Trực cất lời cuối của “Thiếu Nhi Tân Hành Ca”, tất cả hát “Thiếu Nhi Tân Hành Ca”.

–    Bài “Thiếu Nhi Tân Hành Ca” chấm dứt, những người kéo cờ cột dây vào cột cờ, lùi lại hai bước, đứng nghiêm, chào cờ, đi vòng bên ngoài đội hình về vị trí của mình.

–    Trưởng Trực: “Lễ chào cờ chấm dứt, kính mời… hướng về các Sa mạc sinh (đoàn sinh…)

(Chương trình được tiếp tục)

3. Lễ Hạ Cờ: Được cử hành mỗi buổi chiều trong Sa mạc Huấn luyện, Họp bạn…. hoặc trong Nghi thức Bế mạc.

–    Tới giờ ấn định, dưới sự điều động của Trưởng Trực, Đội Trực tới so hàng ngang trước cột cờ. Quay sang trái hướng về cờ.

–    Trưởng Trực thổi một hồi còi hoặc tù và dài. Ai nghe hiệu còi, phải ngưng công việc, đứng nghiêm tại chỗ, hướng về cột cờ cho tới khi nghe hiệu còi thứ hai.

–    Hai em được chỉ định đến gần cột cờ, chào cờ, tháo dây và cầm dây sẵn sàng.

–    Khi Trưởng Trực thổi còi, Đội Trưởng Đội Trực hô: “ Chào cờ… chào”. Hai em bắt đầu hạ cờ trong khi cả đội cùng chào. Cho đến khi cờ xuống hết, Đội Trưởng đội trực hô: “PHẮT”. Hai em gấp cờ, nâng trên tay. Đội Trưởng dẫn đầu -> Quốc kỳ  –> Cờ PT –> Các đội viên di hành theo hàng dọc về nơi cất cờ hoặc Trưởng Trực hoặc Trưởng được chỉ định. Trong khi đó, Trưởng Trực thổi hồi còi hoặc tù và thứ hai.

·    Hạ Cờ trong Nghi thức Bế mạc:

–    Được tiến hành sau các thủ tục của Nghi thức Bế mạc.

–    Các thao tác Hạ Cờ được tiến hành như trên.

Lưu ý: Trước giờ chào cờ:

–    Đội Trực đồng phục chỉnh tề, tới nơi cất giữ cờ, hoặc lãnh cờ nơi một Trưởng được chỉ định trước. Xếp hàng một, người đi đầu nâng cờ được gấp sẵn trên tay rước cờ ra vị trí chào cờ. Tới cột cờ, cả đội, quay sang trái, hướng về cột cờ.

–    Hai hoặc bốn người của đội được chỉ định trước tiến lên, cột cờ vào dây, buộc dây vào cột. Xong lui lại hai bước, chào cờ và trở về vị trí đội.

[Nguồn: Sổ tay Huấn luyện Huynh trưởng cấp 2]

Bình luận

Xin vui lòng nhập bình luận!
Please enter your name here