THÔNG BÁO: Các Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng TNTT năm 2020

0
84

Thiếu nhi Thánh Thể Việt Nam

Liên đoàn Anrê Phú Yên- Tổng Giáo phận Saigon

THÔNG BÁO

Các Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng TNTT năm 2020

Theo Chương trình Sinh hoạt năm 2020 đã được Cha Tuyên úy Liên đoàn phê duyệt, Ban Chấp hành Liên đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Anrê Phú Yên xin trân trọng thông báo:

Năm 2020, các Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng TNTT Cấp I, Cấp II, Cấp III sẽ được tổ chức như sau:

 1. SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP I

Có 3 Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I – Horeb 77,78 và 79 – sẽ được tổ chức như sau:

I. Thời gian và Địa điểm Sa mạc:

Sa mạc Cấp IThời gianĐịa điểm
Sa mạc HOREB 77Từ 14g00  ngày 4/9 đến 17g15 ngày 6/9/2020Giáo xứ Thánh Cẩm, Hạt Thủ Thiêm
Sa mạc HOREB 78Từ 14g00 ngày 4/9 đến 17g15 ngày 6/9/2020Giáo xứ Long Thạnh Mỹ, Hạt Thủ Thiêm
Sa mạc HOREB 79Từ 14g00 ngày 11/9 đến 17g15 ngày 13/9/2020Giáo xứ Thánh Cẩm, Hạt Thủ Thiêm

II. Tiền Sa mạc:

Trước khi vào Sa mạc, Sa mạc sinh bắt buộc phải tham dự buổi Tiền Sa mạc:

Tiền Sa mạc Cấp IThời gianĐịa điểm
Tiền Sa mạc HOREB 7714g ngày 23/8/2020Đại Chủng Viện Thánh Giuse
Tiền Sa mạc HOREB 7814g ngày 23/8/2020
Tiền Sa mạc HOREB 7914g ngày 23/8/2020

III. Điều kiện tham dự Sa mạc:

– Đã học và đạt điểm tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I (*)

– Ít nhất đủ 17 tuổi khi ghi danh vào Sa mạc

Nộp hồ sơ ghi danh đầy đủ và đúng hạn

(*) Lưu ý:

– Đã học và đạt điểm trên trung bình tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I là điều kiện bắt buộc phải có để được tham dự Sa mạc Thực hành Cấp I.

– Những trường hợp đã có Chứng chỉ Giáo lý viên Cấp I do Ban Giáo lý cấp thì không phải học Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I, nhưng phải học bổ sung môn Lý thuyết Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể Cấp I vào các chiều Chúa nhật, từ 14g đến 17g, tại Đại Chủng Viện Sài Gòn, bắt đầu từ Chúa nhật 19/07/2020 và có xác nhận của HLV Chủ nhiệm Cấp I.

IV. Thời hạn và Nơi Ghi danh:

– Tại bàn hành chánh cấp 1, vào các chiều Chúa nhật từ 14g00 đến 17g00 bắt đầu từ Chúa nhật 26/07/2020 đến trước ngày tiền sa mạc 23/08/2020 tại Đại Chủng Viện Sài Gòn, số 6 Tôn Đức Thắng, Q1, TP HCM

V. Hồ sơ Ghi danh:

Sa mạc sinh phải nộp hồ sơ đầy đủ ngay từ lúc ghi danh, bao gồm:

 • Đơn Đăng ký tham dự, có dán 2 hình 3×4. Đơn phải có xác nhận của Cha Xứ hoặc cha Tuyên úy Đoàn (Lấy mẫu đơn ngay sau thông báo này)
 • Bản sao Chứng minh Nhân dân (không cần chứng thực sao y)
 • Bản sao Chứng chỉ Phần Lý thuyết đối với các SMS đã hoàn thành Phần Lý thuyết Huynh trưởng Cấp I những năm trước.
 • Đối với các SMS đang theo học Phần Lý thuyết Huynh trưởng Cấp I năm 2020 (đang chờ kết quả các môn học), nộp hồ sơ ghi danh thông qua HLV Chủ nhiệm Cấp I để được xác nhận đang chờ kết quả.
 • Bản sao Chứng chỉ Giáo lý viên Cấp I đối với các SMS không học Phần Lý thuyết Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng.
 • Sa mạc phí: 300.000 đồng/Sa mạc sinh.

VI. Điều kiện để được công nhận Huynh trưởng Cấp I:

– Đạt điểm trung bình trở lên ở tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I

– Tham dự đầy đủ buổi Tiền Sa mạc và các ngày Sa mạc

– Đạt điểm trung bình trở lên các bài Tiền Sa mạc, Hậu Sa mạc, Sổ khóa và không có bài nào dưới 5 điểm.

– Tham dự Thánh Lễ Tuyên hứa. Lưu ý: Tuyên hứa là điều kiện bắt buộc để được nhận Chứng chỉ Khả năng Huynh trưởng. Thánh Lễ Tuyên hứa Cấp I dự trù được tổ chức vào ngày 22/11/2020.

****

 • SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP II

Có 1 Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Cấp II – TABOR 26 sẽ được tổ chức như sau:

I. Thời gian và Địa điểm Sa mạc:

Sa mạc Cấp II bao gồm hai đợt. Mỗi đợt bắt đầu từ 6g sáng thứ bảy và kết thúc lúc 17g15 Chúa nhật:

Sa mạc Cấp IIĐợt 1Đợt 2Địa điểm
Sa mạc TABOR 26từ ngày 29-30/8/2020từ ngày 7-8/11/2020Giáo xứ Thánh Cẩm, Hạt Thủ Thiêm

II. Tiền Sa mạc:

Trước khi vào Sa mạc, Sa mạc sinh bắt buộc phải tham dự buổi Tiền Sa mạc,

Tiền Sa mạc Cấp IIĐợt 1Đợt 2
Thời gianĐịa điểmThời gianĐịa điểm
Tiền Sa mạc TABOR 2615h30 ngày 16/8/2020Tòa Tổng Giám mục14h00 ngày 25/10/2020Tòa Tổng Giám mục

III. Điều kiện tham dự Sa mạc:

– Đã có Chứng chỉ Khả năng Huynh trưởng TNTT Cấp I

– Đã học và đạt điểm trên trung bình tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp II (*)

– Nộp hồ sơ ghi danh đầy đủđúng hạn

(*) Lưu ý:

– Đã học và đạt điểm trên trung bình tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp II là điều kiện bắt buộc phải có để tham dự Sa mạc Thực hành Cấp II.

– Những trường hợp đã có Chứng chỉ Giáo lý viên Cấp II do Ban Giáo lý cấp thì không phải học Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp II, nhưng phải học bổ sung môn Lý thuyết Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể Cấp II vào các chiều Chúa nhật từ ngày 05/07/2020, từ 15g30 đến 17g15, tại Tòa Tổng Giám Mục, và có xác nhận của HLV Chủ nhiệm Cấp II.

IV. Thời hạn và Nơi Ghi danh: tại bàn hành chánh cấp 2, vào các chiều Chúa nhật từ 14g00 đến 17g00 bắt đầu từ Chúa nhật 26/07/2020 đến trước ngày tiền sa mạc 23/08/2020 tại Tòa Tổng Giám mục, số 180 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, Tp.HCM

V. Hồ sơ Ghi danh:

Sa mạc sinh phải nộp hồ sơ đầy đủ ngay từ lúc ghi danh, bao gồm:

 • Đơn Đăng ký tham dự, có dán 2 hình 3×4. Đơn phải có xác nhận của Cha Xứ hoặc cha Tuyên úy Đoàn (Lấy mẫu đơn ngay dưới thông báo này, hoặc trên trang: http://huynhtruong.com)
 • Bản sao Chứng chỉ Khả năng Huynh trưởng TNTT Cấp I
 • Bản sao Chứng chỉ Lý thuyết Cấp II đối với các SMS đã hoàn thành Phần Lý thuyết Huynh trưởng Cấp II những năm trước.
 • Đối với các SMS đang theo học Phần Lý thuyết Huynh trưởng Cấp II năm 2020 (đang chờ kết quả các môn học), nộp hồ sơ ghi danh thông qua HLV Chủ nhiệm Cấp II để được xác nhận đang chờ kết quả.
 • Bản sao Chứng chỉ Giáo lý Cấp II đối với các SMS không theo học Phần Lý thuyết Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp II .
 • Sa mạc phí: 300.000 đồng/Sa mạc sinh/đợt.

VI. Điều kiện để được công nhận Huynh trưởng Cấp II:

– Đã là Huynh trưởng TNTT Cấp I.

– Đạt điểm trung bình trở lên ở tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp II, hoặc có Chứng chỉ Giáo lý viên Cấp II.

– Tham dự đầy đủ hai buổi Tiền Sa mạc và hai đợt Sa mạc.

– Đạt điểm trung bình trở lên các bài Tiền Sa mạc, Hậu Sa mạc, Thu hoạch, Sổ khóa và không có bài nào dưới 5 điểm.

– Sau Sa mạc, vẫn tiếp tục phục vụ trong Đoàn và được Cha Xứ hoặc Cha Tuyên úy Đoàn xác nhận (nộp Giấy xác nhận trước ngày Tuyên hứa).

– Tham dự Thánh Lễ Tuyên hứa. Lưu ý: Tuyên hứa là điều kiện bắt buộc để được nhận Chứng chỉ Khả năng Huynh trưởng. Thánh Lễ Tuyên hứa Cấp II dự trù được tổ chức trong Quý II/2021 (ngày giờ cụ thể sẽ thông báo sau).

****

 • SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP III

I. Thời gian và Địa điểm Sa mạc:

Sa mạc Cấp III bao gồm ba đợt. Mỗi đợt bắt đầu từ 6g sáng thứ bảy kết thúc lúc 17g15 Chúa nhật:

Sa mạc Cấp IIIThời gianĐịa điểm
Đợt 1Từ ngày 29-30/08/2020Giáo xứ Long Thạnh Mỹ – Giáo hạt Thủ Thiêm
Đợt 2Từ ngày 28-29/11/2020Giáo xứ Thánh Cẩm – Giáo hạt Thủ Thiêm
Đợt 3năm 2021 (ngày cụ thể sẽ thông báo sau)sẽ thông báo sau

II. Tiền Sa mạc:

Trước khi vào Sa mạc, Sa mạc sinh bắt buộc phải tham dự buổi Tiền Sa mạc:

Tiền Sa mạc Cấp IIIThời gianĐịa điểm
Đợt 1ngày 23/08/2020Tòa Tổng Giám mục
Đợt 2ngày 15/11/2020
Đợt 3sẽ thông báo sau

III. Điều kiện tham dự Sa mạc:

– Đã có Chứng chỉ Khả năng Huynh trưởng TNTT Cấp II

– Đã học và đạt điểm trên trung bình tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp III (*)

– Nộp hồ sơ ghi danh đầy đủ và đúng hạn.

(*) Lưu ý:

– Đã học và đạt điểm trên trung bình tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp III là điều kiện bắt buộc phải có để tham dự Sa mạc Thực hành Cấp III.

– Những trường hợp đã có Chứng chỉ Giáo lý viên Cấp III do Ban Giáo lý cấp thì không phải học Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp III, nhưng phải học bổ sung môn Lý thuyết Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể Cấp III vào các chiều Chúa nhật từ ngày 05/072020, từ 15g đến 17g15, tại Tòa Tổng Giám mục và có xác nhận của HLV Chủ nhiệm Cấp III.

IV. Thời hạn và Nơi Ghi danh: tại bàn hành chánh cấp 3, vào các chiều Chúa nhật từ 14g00 đến 17g00 bắt đầu từ Chúa nhật 26/07/2020 đến trước ngày tiền sa mạc 23/08/2020 tại Tòa Tổng Giám mục, số 180 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, Tp.HCM

V. Hồ sơ Ghi danh:

Sa mạc sinh phải nộp hồ sơ đầy đủ ngay từ lúc ghi danh, bao gồm:

 • Đơn Đăng ký tham dự, có dán 2 hình 3×4. Đơn phải có xác nhận của Cha Xứ hoặc cha Tuyên úy Đoàn (Lấy mẫu đơn tại ngay dưới thông báo này, hoặc trên trang: http://huynhtruong.com).
 • Bản sao Chứng chỉ Khả năng Huynh trưởng TNTT Cấp II.
 • Bản sao Chứng chỉ Phần Lý thuyết Cấp III đối với các SMS đã hoàn thành Phần Lý thuyết Huynh trưởng Cấp III những năm trước.
 • Đối với các SMS đang theo học Phần Lý thuyết Huynh trưởng Cấp III năm 2020 (đang chờ kết quả các môn học), nộp hồ sơ ghi danh thông qua HLV Chủ nhiệm Cấp III để được xác nhận đang chờ kết quả.
 • Bản sao Chứng chỉ Giáo lý Cấp III đối với các SMS không theo học Phần Lý thuyết Huynh trưởng Cấp III.
 • Sa mạc phí: 300.000 đồng/Sa mạc sinh/đợt.

VI. Điều kiện để được công nhận Huynh trưởng Cấp III:

– Đã là Huynh trưởng TNTT Cấp II

– Đạt điểm trung bình trở lên ở tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp III, hoặc có Chứng chỉ Giáo lý viên Cấp III.

– Tham dự đầy đủ ba buổi Tiền Sa mạc và ba đợt Sa mạc.

– Đạt điểm trung bình trở lên các bài Tiền Sa mạc, Hậu Sa mạc, Thu hoạch, Sổ khóa và không có bài nào dưới 5 điểm.

– Sau Sa mạc, vẫn tiếp tục phục vụ trong Đoàn và được Cha Xứ hoặc Cha Tuyên úy Đoàn xác nhận (nộp Giấy xác nhận trước ngày Tuyên hứa)

– Tham dự Thánh Lễ Tuyên hứa. Lưu ý: Tuyên hứa là điều kiện bắt buộc để được nhận Chứng chỉ Khả năng Huynh trưởng. Ngày giờ Lễ Tuyên hứa sẽ được thông báo sau.

****

LƯU Ý CHUNG

Để tránh những khó khăn về sau, đề nghị các Sa mạc sinh nộp hồ sơ đầy đủ theo quyđịnh khi ghi danh. Trường hợp ghi danh sau, nếu Sa mạc bạn muốn tham dự hết chỗ (dự trù tối đa 150 SMS/Sa mạc), Ban Điều hành sẽ phải từ chối nhận đơn hoặc yêu cầu các bạn vui lòng chuyển sang Sa mạc sau. Mong các bạn xem kỹ thời gian nhận hồ sơ ghi danh của Sa mạc liên quan và nộp hồ sơ đúng hạn.

Đối với các bạn thuộc các Giáo phận ngoài Giáo phận Sàigòn muốn đăng ký tham dự các Sa mạc, cần có Đơn Đăng ký có chữ ký của Cha Tuyên úy Đoàn và  Giấy Giới thiệu của Cha Tuyên úy Liên Đoàn trực thuộc.

Xin Ban Điều hành các Hiệp đoàn, các Xứ đoàn vui lòng giúp phổ biến Thông báo này đến các Cha Tuyên úy Xứ đoàn, các Huynh trưởng-Giáo lý viên trong các Giáo hạt, Giáo xứ.

Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ Văn phòng Ban Mục vụ Thiếu nhi tại Tòa Tổng Giám mục (180 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3) vào các chiều Chúa nhật hoặc liên hệ theo số điện thoại sau:

 • Ghi danh Cấp 1:

*Sa mạc HOREB 77: Trưởng Maria Đỗ Thị Tuyết Minh – SĐT: 090 731 6872

*Sa mạc HOREB 78: Trưởng Maria Lê Thị Thanh Thảo – SĐT: 093 311 2877

*Sa mạc HOREB 79: Trưởng Matta Lê Thị Thùy Anh – SĐT: 090 362 6934

 • Ghi danh Cấp 2: Trưởng Micae Nguyễn Quang Minh – SĐT: 090 3680 0690
 • Ghi danh Cấp 3: Trưởng Đaminh Trần Quang Thuận      – SĐT: 0902816384

Chân thành cám ơn các bạn. Mến chào thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể.

     Sàigòn, ngày 08 tháng 7 năm 2020

   TM. Ban Chấp hành Liên đoàn

           Liên Đoàn Trưởng

        Micae Ninh Đức Thành

Link tải đơn đăng ký tham dự các sa mạc: tại đây.

Bình luận

Xin vui lòng nhập bình luận!
Please enter your name here