Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 6 – 2020 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG

0
47

POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR JUNE 2020

Ý Truyền Giáo – Cầu Xin Thánh Tâm Mở Lối 
Xin cho tất cả những ai đang gặp đau khổ, đều tìm được con đường sống, khi chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa Giê-su.

Prayer intention for evangelisation – The Way of the Heart
We pray that all those who suffer may find their way in life, allowing themselves to be touched by the Heart of Jesus.

Bình luận

Xin vui lòng nhập bình luận!
Please enter your name here