Giáo phận Hải Phòng: Hình ảnh ngày thứ hai – Khóa Sa mạc huấn luyện Trợ Uý và Huynh Trưởng TNTT

0
93

Giáo phận Hải Phòng: Hình ảnh ngày thứ hai – Khóa Sa mạc huấn luyện Trợ Uý và Huynh Trưởng TNTT

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here