Trở nên bé mọn

0
109

Thứ Tư tuần XV TN

Is 10:5-7,13-16; Tv 94:5-6,7-8,9-10,14-15; Mt 11:25-27

TRỞ NÊN BÉ MỌN !

Tin mừng cứu độ được rao giảng và ban cho tất cả mọi người. Thiên Chúa cũng muốn hết mọi người đón nhận Tin mừng ấy để được cứu độ. Nhưng Tin mừng như hạt giống được gieo xuống tuỳ thuộc vào loại đất, nghĩa là tuỳ vào thái độ đón nhận của con người.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here