Thông báo các sa mạc huấn luyện Huynh Trưởng TNTT năm 2018

0
234

Năm 2018, các Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng TNTT Cấp I, Cấp II, Cấp III sẽ được tổ chức như sau:

 1. A.SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP I:

VƯƠN LÊN 69, 70 và 71

Có 3 Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I – Vươn Lên 69,70 và 71 – sẽ được tổ chức như sau:

I. Thời gian và Địa điểm Sa mạc:

Sa mạc Cấp I Thời gian Địa điểm
Sa mạc VƯƠN LÊN 69 Từ 14 giờ ngày 03/8 đến 17g ngày 05/8/2018 Giáo xứ Thánh Cẩm, Hạt Thủ Thiêm
Sa mạc VƯƠN LÊN 70 Từ 14 giờ ngày 10/8 đến 17g ngày 12/8/2018 Giáo xứ Thánh Cẩm, Hạt Thủ Thiêm
Sa mạc VƯƠN LÊN 71 Từ 14 giờ ngày 17/8 đến 17g ngày 19/8/2018 Giáo xứ Thánh Cẩm, Hạt Thủ Thiêm

II. Tiền Sa mạc:

Trước khi vào Sa mạc, Sa mạc sinh bắt buộc phải tham dự buổi Tiền Sa mạc, từ 14g00 đến 17g00:

Tiền Sa mạc Cấp I Thời gian Địa điểm
Tiền Sa mạc VƯƠN LÊN 69 14g-17g ngày 15/7/2018 Tòa Tổng Giám mục
Tiền Sa mạc VƯƠN LÊN 70 14g-17g ngày 29/7/2018
Tiền Sa mạc VƯƠN LÊN 71 14g-17g ngày 05/8/2018

III. Điều kiện tham dự Sa mạc:

– Đã học và đạt điểm tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I (*)

– Ít nhất đủ 17 tuổi khi ghi danh vào Sa mạc

– Nộp hồ sơ ghi danh đầy đủ và đúng hạn

(*) Lưu ý:

– Đã học và đạt điểm trên trung bình tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I là điều kiện bắt buộc phải có để được tham dự Sa mạc Thực hành Cấp I.

– Những trường hợp đã có Chứng chỉ Giáo lý viên Cấp I do Ban Giáo lý cấp thì không phải học Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I, nhưng phải học bổ sung môn Lý thuyết Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể Cấp I vào các chiều Chúa nhật, từ 14g đến 17g, tại Tòa Tổng Giám mục, bắt đầu từ Chúa nhật 20/5/2018 và có xác nhận của HLV Chủ nhiệm Cấp I.

IV. Thời hạn và Nơi Ghi danh: Vào các chiều Chúa nhật 1/7/2018 và 8/7/2018 bắt đầu từ 14g00 đến 17g00 và Chúa nhật ngày tiền sa mạc của sa mạc liên quan tại Tòa Tổng Giám mục, số 180 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, Tp.HCM

V. Hồ sơ Ghi danh:

Chỉ nhận những hồ sơ ghi danh đầy đủ, bao gồm:

 • Đơn Đăng ký tham dự, có dán 2 hình 2×3. Đơn phải có xác nhận của Cha Xứ hoặc cha Tuyên úy Đoàn (Lấy mẫu đơn ngay sau thông báo này hoặc trên trang: http://huynhtruong.com)
 • Bản sao Chứng minh Nhân dân (không cần chứng thực sao y)
 • Bản sao Chứng chỉ Phần Lý thuyết đối với các SMS đã hoàn thành Phần Lý thuyết Huynh trưởng Cấp I những năm trước.
 • Đối với các SMS đang theo học Phần Lý thuyết Huynh trưởng Cấp I năm 2018 (đang chờ kết quả các môn học), nộp hồ sơ ghi danh thông qua HLV Chủ nhiệm Cấp I để được xác nhận đang chờ kết quả.
 • Bản sao Chứng chỉ Giáo lý viên Cấp I đối với các SMS không học Phần Lý thuyết Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng.
 • Sa mạc phí: 200.000 đồng/Sa mạc sinh.

VI. Điều kiện để được công nhận Huynh trưởng Cấp I:

– Đạt điểm trung bình trở lên ở tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I

– Tham dự đầy đủ buổi Tiền Sa mạc và các ngày Sa mạc

– Đạt điểm trung bình trở lên các bài Tiền Sa mạc, Hậu Sa mạc, Sổ khóa và không có bài nào dưới 4 điểm.

– Tham dự Thánh Lễ Tuyên hứa. Lưu ý: Tuyên hứa là điều kiện bắt buộc để được nhận Chứng chỉ Khả năng Huynh trưởng. Thánh Lễ Tuyên hứa Cấp I dự trù được tổ chức vào ngày 18/11/2018.

****

 1. B.SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP II:

LÊN ĐƯỜNG 23

Có 1 Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Cấp II – Lên Đường 23 sẽ được tổ chức như sau:

I. Thời gian và Địa điểm Sa mạc:

Sa mạc Cấp II bao gồm hai đợt. Mỗi đợt bắt đầu từ 6g sáng thứ bảy và kết thúc lúc 17 gi Chúa nhật:

Sa mạc Cấp II Đợt 1 Đợt 2 Địa điểm
Sa mạc LÊN ĐƯỜNG 23 từ ngày 28/7 đến29/7/2018 từ ngày 3/11 đến 4/11/2018 Giáo xứ Thánh Cẩm,

Hạt Thủ Thiêm

II. Tiền Sa mạc:

Trước khi vào Sa mạc, Sa mạc sinh bắt buộc phải tham dự buổi Tiền Sa mạc, từ 14g00 đến 17g00:

Tiền Sa mạc Cấp II Đợt 1 Đợt 2
Thời gian Địa điểm Thời gian Địa điểm
Tiền Sa mạc LÊN ĐƯỜNG 23 ngày 22/7/2018 Tòa Tổng Giám mục ngày 21/10/2018 Tòa Tổng Giám mục

 

III. Điều kiện tham dự Sa mạc:

– Đã có Chứng chỉ Khả năng Huynh trưởng TNTT Cấp I

– Đã học và đạt điểm trên trung bình tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp II (*)

– Nộp hồ sơ ghi danh đầy đủ và đúng hạn

(*) Lưu ý:

– Đã học và đạt điểm trên trung bình tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp II là điều kiện bắt buộc phải có để tham dự Sa mạc Thực hành Cấp II.

– Những trường hợp đã có Chứng chỉ Giáo lý viên Cấp II do Ban Giáo lý cấp thì không phải học Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp II, nhưng phải học bổ sung môn Lý thuyết Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể Cấp II vào các chiều Chúa nhật từ ngày 20/5/2018, từ 14g đến 17g, tại Dòng Thánh Phaolô, và có xác nhận của HLV Chủ nhiệm Cấp II.

IV. Thời hạn và Nơi Ghi danh: Vào các chiều Chúa nhật 1,8,15/07/2018 tại Dòng Thánh Phaolô, số 4 Tôn Đức Thắng, Q1 đối với các học viên đang học khoá lý thuyết cấp 2 tại dòng Phaolo.

-Đối với các bạn học lý thuyết tại các địa điểm khác nộp hồ sơ đăng ký sa mạc tại Tòa Tổng Giám mục, số 180 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, Tp.HCM.

– Ngày 22/07/2018: chỉ nhận hồ sơ tại Tòa Tổng Giám mục, số 180 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, Tp.HCM.

V. Hồ sơ Ghi danh:

Sa mạc sinh phải nộp hồ sơ đầy đủ ngay từ lúc ghi danh, bao gồm:

 • Đơn Đăng ký tham dự, có dán 2 hình 2×3. Đơn phải có xác nhận của Cha Xứ hoặc cha Tuyên úy Đoàn (Lấy mẫu đơn ngay dưới thông báo này, hoặc trên trang: http://huynhtruong.com)
 • Bản sao Chứng chỉ Khả năng Huynh trưởng TNTT Cấp I
 • Bản sao Chứng chỉ Lý thuyết Cấp II đối với các SMS đã hoàn thành Phần Lý thuyết Huynh trưởng Cấp II những năm trước.
 • Đối với các SMS đang theo học Phần Lý thuyết Huynh trưởng Cấp II năm 2018 (đang chờ kết quả các môn học), nộp hồ sơ ghi danh thông qua HLV Chủ nhiệm Cấp II để được xác nhận đang chờ kết quả.
 • Bản sao Chứng chỉ Giáo lý Cấp II đối với các SMS không theo học Phần Lý thuyết Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp II .
 • Sa mạc phí: 200.000 đồng/Sa mạc sinh/đợt.

VI. Điều kiện để được công nhận Huynh trưởng Cấp II:

– Đã là Huynh trưởng TNTT Cấp I.

– Đạt điểm trung bình trở lên ở tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp II, hoặc có Chứng chỉ Giáo lý viên Cấp II.

– Tham dự đầy đủ hai buổi Tiền Sa mạc và hai đợt Sa mạc.

– Đạt điểm trung bình trở lên các bài Tiền Sa mạc, Hậu Sa mạc, Thu hoạch, Sổ khóa và không có bài nào dưới 4 điểm.

– Sau Sa mạc, vẫn tiếp tục phục vụ trong Đoàn và được Cha Xứ hoặc Cha Tuyên úy Đoàn xác nhận (nộp Giấy xác nhận trước ngày Tuyên hứa).

– Tham dự Thánh Lễ Tuyên hứa. Lưu ý: Tuyên hứa là điều kiện bắt buộc để được nhận Chứng chỉ Khả năng Huynh trưởng. Thánh Lễ Tuyên hứa Cấp II dự trù được tổ chức trong Quý II/2019 (ngày giờ cụ thể sẽ thông báo sau).

****

 1. C.SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP III:

DẤN THÂN 14

I. Thời gian và Địa điểm Sa mạc:

Sa mạc Cấp III bao gồm ba đợt. Mỗi đợt bắt đầu từ 6g sáng thứ bảy và kết thúc lúc 17 gi Chúa nhật:

Sa mạc Cấp III Thời gian Địa điểm
Đợt 1 Từ ngày 21/7 đến ngày 22/7/2018 Giáo xứ Thánh Cẩm – Giáo hạt Thủ Thiêm
Đợt 2 Từ ngày 1/12 đến ngày 2/12/2018 Giáo xứ Thánh Cẩm – Giáo hạt Thủ Thiêm
Đợt 3 năm 2019(ngày cụ thể sẽ thông báo sau) sẽ thông báo sau

II. Tiền Sa mạc:

Trước khi vào Sa mạc, Sa mạc sinh bắt buộc phải tham dự buổi Tiền Sa mạc, từ 15g00 đến 17g30, vào các ngày:

Tiền Sa mạc Cấp III Thời gian Địa điểm
Đợt 1 ngày 15/7/2018 Tòa Tổng Giám mục
Đợt 2 ngày 11/11/2018
Đợt 3 sẽ thông báo sau

III. Điều kiện tham dự Sa mạc:

– Đã có Chứng chỉ Khả năng Huynh trưởng TNTT Cấp II

– Đã học và đạt điểm trên trung bình tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp III (*)

– Nộp hồ sơ ghi danh đầy đủ và đúng hạn.

(*) Lưu ý:

– Đã học và đạt điểm trên trung bình tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp III là điều kiện bắt buộc phải có để tham dự Sa mạc Thực hành Cấp III.

– Những trường hợp đã có Chứng chỉ Giáo lý viên Cấp III do Ban Giáo lý cấp thì không phải học Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp III, nhưng phải học bổ sung môn Lý thuyết Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể Cấp III vào các chiều Chúa nhật từ ngày 27/5/2018, từ 14g đến 17g, tại Tòa Tổng Giám mục và có xác nhận của HLV Chủ nhiệm Cấp III.

IV. Thời hạn và Nơi Ghi danh: Vào các chiều Chúa nhật từ 1/7/2018 từ 14g00 đến 17g00 tại lớp đào tạo Huynh trưởng Cấp III đang tổ chức tại Tòa Tổng Giám mục, số 180 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, Tp.HCM.

V. Hồ sơ Ghi danh:

Sa mạc sinh phải nộp hồ sơ đầy đủ ngay từ lúc ghi danh, bao gồm:

 • Đơn Đăng ký tham dự, có dán 2 hình 2×3. Đơn phải có xác nhận của Cha Xứ hoặc cha Tuyên úy Đoàn (Lấy mẫu đơn tại ngay dưới thông báo này, hoặc trên trang: http://huynhtruong.com).
 • Bản sao Chứng chỉ Khả năng Huynh trưởng TNTT Cấp II.
 • Bản sao Chứng chỉ Phần Lý thuyết Cấp III đối với các SMS đã hoàn thành Phần Lý thuyết Huynh trưởng Cấp III những năm trước.
 • Đối với các SMS đang theo học Phần Lý thuyết Huynh trưởng Cấp III năm 2018 (đang chờ kết quả các môn học), nộp hồ sơ ghi danh thông qua HLV Chủ nhiệm Cấp III để được xác nhận đang chờ kết quả.
 • Bản sao Chứng chỉ Giáo lý Cấp III đối với các SMS không theo học Phần Lý thuyết Huynh trưởng Cấp III.
 • Sa mạc phí: 200.000 đồng/Sa mạc sinh/đợt.

VI. Điều kiện để được công nhận Huynh trưởng Cấp III:

– Đã là Huynh trưởng TNTT Cấp II

– Đạt điểm trung bình trở lên ở tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp III, hoặc có Chứng chỉ Giáo lý viên Cấp III.

– Tham dự đầy đủ ba buổi Tiền Sa mạc và ba đợt Sa mạc.

– Đạt điểm trung bình trở lên các bài Tiền Sa mạc, Hậu Sa mạc, Thu hoạch, Sổ khóa và không có bài nào dưới 4 điểm.

– Sau Sa mạc, vẫn tiếp tục phục vụ trong Đoàn và được Cha Xứ hoặc Cha Tuyên úy Đoàn xác nhận (nộp Giấy xác nhận trước ngày Tuyên hứa)

– Tham dự Thánh Lễ Tuyên hứa. Lưu ý: Tuyên hứa là điều kiện bắt buộc để được nhận Chứng chỉ Khả năng Huynh trưởng. Ngày giờ Lễ Tuyên hứa sẽ được thông báo sau.

****

LƯU Ý CHUNG

Để tránh những khó khăn về sau, đề nghị các Sa mạc sinh nộp hồ sơ đầy đủ theo quy địnhkhi ghi danh. Trường hợp ghi danh sau, nếu Sa mạcbạn muốn tham dựhết chỗ (dự trù tối đa 150 SMS/Sa mạc), Ban Điều hành sẽ phải từ chối nhận đơn hoặc yêu cầu các bạn vui lòng chuyển sang Sa mạc sau. Mong các bạn xem kỹ thời gian nhận hồ sơ ghi danh của Sa mạc liên quan và nộp hồ sơ đúng hạn.

Đối với các bạn thuộc các Giáo phận ngoài Giáo phận Sàigòn muốn đăng ký tham dự các Sa mạc, cần có Đơn Đăng ký hoặc Giấy Giới thiệu của Cha Tuyên úy liên hệ và ít nhất là đủ 16 tuổi (đối với Cấp I).

Xin Ban Điều hành các Hiệp đoàn, các Xứ đoàn vui lòng giúp phổ biến Thông báo này đến các Cha Tuyên úy Xứ đoàn, các Huynh trưởng-Giáo lý viên trong các Giáo hạt, Giáo xứ.

 

Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ Văn phòng Ban Mục vụ Thiếu nhi tại Tòa Tổng Giám mục (180 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3) vào các chiều Chúa nhật hoặc liên hệ theo số điện thoại sau:

 • Ghi danh Cấp 1: Trưởng Têrêsa Nguyễn Thị Xuân Hồng – SĐT: 0907513851
 • Ghi danh Cấp 2: Trưởng Gioan Baotixita Trần Huyên – SĐT: 0902325178
 • Ghi danh Cấp 3: Trưởng Đaminh Trần Quang Thuận – SĐT: 0902816384

Chân thành cám ơn các bạn. Mến chào thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể.

Sàigòn, ngày 20 tháng 6 năm 2018

TM. Ban Chấp hành Liên đoàn

Chủ tịch Liên Đoàn

                                                                                                                 

       (đã ký)                

       Micae Ninh Đức Thành

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here