“Con có thể đọc kinh Lạy Cha không?”

0
61
Không thể đọc “Lạy Cha”,
nếu con không chứng tỏ được, bằng cuộc sống của mình, là con có một mối liên hệ cha con với Cha.
Không thể đọc “chúng con”,
nếu con cứ sống trong một tinh thần hẹp hòi khép kín và nghĩ rằng trên trời chỉ có một chỗ đặc biệt dành riêng cho Giáo Hội của con mà thôi.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here